Nieuws

Nieuwe expertisepunten voor rekenen-wiskunde en digitale geletterheid

Op 17 november gaf demissionair minister Paul het startsein voor het online Expertisepunt Rekenen-Wiskunde. Dit expertisepunt moet de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs bevorderen. Afgelopen woensdag volgde het Expertisepunt digitale geletterdheid.
 

De expertisepunten maken deel uit van het Masterplan basisvaardigheden en  bieden informatie, inspiratie en praktische tips. Zowel voor het gespecialiseerd, primair, voorgezet als middelbaar beroepsonderwijs. Het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde heeft een aantal speerpunten, waaronder het koppelen van vragen uit de praktijk rondom rekenen en wiskunde aan beschikbare expertise, het werken aan een landelijke infrastructuur voor vakdidactisch onderzoek en het ondersteunen van professionals. 

Het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde wordt uitgevoerd door het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht en de vakinhoudelijke verenigingen voor wiskunde (NVvW) en rekenen (NVORWO). 

Digitale geletterdheid

SLO en Kennisnet hebben, samen met partners in het onderwijs, het Expertisepunt digitale geletterdheid ontwikkeld. Hier vind je informatie over beleid en dagelijkse  praktijk. De website is nog in ontwikkeling maar binnenkort vind je hier ook actuele informatie, tips en inspiratie en komt er een loket waar onderwijsprofessionals hun vragen kunnen stellen.  

Expertisepunt Burgerschap

De nieuwe expertisepunten zijn een aanvulling op het Expertisepunt Burgerschap, een samenwerking tussen Stichting School & Veiligheid, het Kennispunt MBO Burgerschap, SLO en ProDemos – huis voor democratie en rechtsstaat. Het expertisepunt is een vervolg van de projecten ‘Burgerschap op de Basisschool’ van School & Veiligheid in samenwerking met de PO-Raad en het project ‘Versterking burgerschap vo’ van de VO-raad en het Kennispunt MBO Burgerschap.

Op de hoogte blijven?

Meld je dan aan voor de nieuwsbrieven van de expertisepunten. Dit kan via de verschillende websites van de expertisepunten. 
 

 

In de bibliotheek

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten