Kosteloos uw medezeggenschapsraad versterken?

Loopt de medezeggenschapsraad van uw onderwijsorganisatie tegen een specifiek probleem aan en wilt u daar graag met een professionele trainer aan werken? Via het project Versterking medezeggenschap kunt u kosteloos hulp krijgen van een trainer of adviseur die uw medezeggenschap verder helpt. 

Advies en begeleiding

Medezeggenschapsraden (MR) kunnen bij het project Versterking medezeggenschap terecht voor advies en begeleiding. Heeft u bijvoorbeeld een vraag over het versterken van de positie van de MR in de school, effectiever communiceren met de achterban, het vinden van nieuwe leden of efficiënter vergaderen en plannen? U kunt hier een aanvraag doen voor begeleiding en advies. Er zijn een aantal voorwaarden aan het advies verbonden; uw vraag om begeleiding moet te maken hebben met één van de onderwerpen uit het advies Goede medezeggenschap, ook mag er geen sprake zijn van een hoogoplopend conflict of een geschilprocedure. Alle voorwaarden van deelname aan dit project kunt u hier lezen.

Quickstart medezeggenschap

Ook is er de mogelijkheid een gecombineerde training te volgen voor leden van de (G)MR en het bestuur van de onderwijsorganisatie. Binnen deze training gaat de medezeggenschapsraad o.a. aan de slag met de jaarplanning, de visie en de missie van de organisatie en de rol van de MR. Daarnaast is er ruimte voor dialoog tussen de MR en de bestuurder om wederzijdse ambities te bespreken. Lees hier meer over de Quickstart medezeggenschap.

Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.

 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 15 juni 2018

Nieuwscategorieën