Nieuws

Modelreglementen en modelstatuten vernieuwd!

Alle modelreglementen en -statuten zijn vernieuwd! De documenten zijn in overeenstemming gebracht met de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast zijn veel voorkomende knelpunten in het functioneren van medezeggenschapsraden aangepakt. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de omvang en samenstelling van de MR, de verkiezingen, de tijdelijke vervanging van MR-leden en de informatieverstrekking van het bevoegd gezag aan de MR. Er is een aantal facultatieve bepalingen toegevoegd.

De herziening van de modelreglementen en -statuten is tot stand gekomen in een samenwerking van de AOb, AVS, CNV Connectief, FvOv, LAKS, Ouders & Onderwijs, VO-raad, PO-Raad, VOO, VTOI-NVTK en Stichting Onderwijsgeschillen.

Vrij gebruik door scholen en instellingen

De modelreglementen en -statuten zijn vrij te gebruiken door scholen en instellingen, onder vermelding van de bron, infowms.nl. Je kunt ze aanpassen aan jouw eigen situatie. 

Iemand die op een tablet iets aanpast

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten