Minister Slob en PO-Raad geen voorstander van diplomering op basis van school-eigen toetsen

Tijdens het debat van 29 april in de Tweede Kamer over het onderwijs en de coronacrisis dienden Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) een motie in waarbij zij diplomering op basis van school-eigen toetsen mogelijk willen maken voor vso-scholen zonder examenlicentie. Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft uitgebreid gesproken met vertegenwoordigers van het vso, zoals de PO-Raad en LECSO. Allen geven zij aan geen voorstander te zijn van het schrappen van het college-examen en diplomering op basis van school-eigen toetsen. Ook laten scholen weten dat niet voor alle leerlingen toetsgegevens beschikbaar zijn.

Ook de VO-Raad, MBO-Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU, College voor Toetsen en Examens (CvTE) en de Onderwijsinspectie zijn geen voorstander van de motie. Ministerie Slob licht in een brief aan de Tweede Kamer toe dat de motie niet uitvoerbaar is. Wel wil de minister zich inspannen om leerlingen die staatsexamen doen tegemoet te komen.

Maatwerk is van groot belang

Zo is er een extra -derde- herkansingsmogelijkheid voor leerlingen die opgaan voor hun diploma. Ook kunnen leerlingen die communicatief minder sterk zijn gebruik maken van papier. ‘Op deze manier krijgen leerlingen in het vso een eerlijke en ruime kans op een volwaardig diploma’, schrijft minister Slob aan de Tweede Kamer. Omdat de bijzondere omstandigheden dit jaar voor extra spanningen kunnen zorgen voor leerlingen is maatwerk van groot belang. Bij het CvTE is daar aandacht voor: examinatoren proberen zoveel mogelijk maatwerk te bieden en nog meer dan anders rekening te houden met de behoefte van de leerlingen in het vso. Voorafgaand aan elk college-examen in het vso neemt het CvTE contact op met de vso-school om het examen af te stemmen op de behoeften van de individuele leerling. Ook is het mogelijk voor docenten om aanwezig te zijn bij de college-examens om ervoor te zorgen dat leerlingen wat meer op hun gemak zijn bij een vertrouwd persoon.

Vanavond staat er een algemeen coronadebat op de planning, alwaar gestemd zal worden over de motie. Morgen berichten we op onze website uitgebreid over de uitkomsten hiervan.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 8 mei 2020

Nieuwscategorieën