Nieuws

OCW zet huidige regeling arbeidsmarkttoelage voor gespecialiseerd onderwijs in 2024 voort

De verdeelsleutel voor de arbeidsmarkttoelage voor scholen met veel achterstandsleerlingen in het gespecialiseerd onderwijs blijft in 2024 definitief gelijk aan de huidige verdeling. De PO-Raad heeft al eerder aangegeven dat ze teleurgesteld is dat het ministerie kiest voor voortzetting van een regeling die de scholen in het gespecialiseerd onderwijs niet helpt in de worsteling tegen het personeelstekort.

Voor het gespecialiseerd onderwijs (speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) blijft de verdeling van de arbeidsmarkttoelage gebaseerd op het aantal cumi-leerlingen (leerlingen behorend tot een culturele minderheid). De PO-Raad heeft samen met de sectorraad GO gepleit voor een gelijke verdeling over de scholen voor gespecialiseerd onderwijs. Er is namelijk geen verband tussen de gehanteerde verdeling en de arbeidsmarktproblematiek. Hierdoor is het niet aannemelijk dat de extra financiële beloning bijdraagt aan het oplossen van de tekorten. De verdeling over de scholen is geheel willekeurig, waardoor zelfs averechtse effecten kunnen optreden. Daarnaast is er hierdoor in de praktijk weinig tot geen draagvlak voor een arbeidsmarkttoelage op basis van deze verdeling.

OCW vindt dat het voorstel voor herverdeling onvoldoende bijdraagt aan het oplossen van het personeelstekort en houdt daarom in 2024 vast aan de 'oude' verdeling. Voor structurele afspraken over de arbeidsmarkttoelage voor scholen met veel achterstandsleerlingen hebben de sociale partners afgesproken dat ze de uitkomsten van onderzoek naar de werking van de arbeidsmarkttoelage afwachten. Ze willen komend jaar op basis daarvan kijken naar de beste inzet van deze middelen in de strijd tegen het personeelstekort. 

De bekostiging voor de tijdelijke arbeidsmarkttoelage vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor scholen met leerlingen met een verhoogd risico op onderwijsachterstanden, is vanaf dit schooljaar structureel. Wel is de toelage ongeveer één derde lager dan in de voorgaande jaren. Dit vloeit voort uit de afspraken die OCW, bonden en PO-Raad maakten in het onderwijsakkoord van april 2022.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten