Nieuws

Anko van Hoepen maakt overstap naar schoolbestuur SPO Utrecht

Anko van Hoepen stopt als vicevoorzitter bij de PO-Raad en start in januari als bestuursvoorzitter bij SPO Utrecht, een openbaar schoolbestuur met 38 scholen in het regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs. Anko is bijna negen jaar geleden begonnen als lid van het algemeen bestuur van de PO-Raad en werd in 2017 vicevoorzitter van de sectororganisatie.

Van Hoepen was sinds de oprichting betrokken bij de PO-Raad en heeft zich als vicevoorzitter van de PO-Raad hard gemaakt voor gelijke kansen voor alle kinderen en de opleiding en professionalisering van medewerkers in het primair onderwijs. Ook zette hij zich in voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting, digitale infrastructuur en stimuleerde hij goede samenwerking, onderzoek en innovatie in de sector.

Goed onderwijs voor alle kinderen

Anko van Hoepen: ,,Hoe maak ik het onderwijs  aan kinderen vandaag weer een stukje beter? Met die vraag sta ik al mijn hele werkzame leven naast mijn bed in de ochtend. Ik wil het onderwijs verder helpen: eerst als leraar, intern begeleider, schoolleider en schoolbestuurder in Zeeland en later als bestuurder bij de PO-Raad. Alle thema’s waar ik me de afgelopen jaren voor heb ingezet komen terug bij SPO Utrecht. Er is sprake van een groot leraren- en schoolleiderstekort en ook kansenongelijkheid is zichtbaar in de stad. Juist voor de kinderen die minder kansen krijgen, wil ik mijn steentje bijdragen. Ik kijk er met veel plezier naar uit om mijn opgedane kennis in te zetten als schoolbestuurder in Utrecht, de stad waar ik sinds 4,5 jaar woon en waar ik van ben gaan houden. Met veel energie blijf ik me vanuit de praktijk inzetten voor de missie van de PO-Raad: samen werken aan goed onderwijs voor alle kinderen.”

Voorzitter van de PO-Raad Freddy Weima reageert op de overstap van Anko van Hoepen naar SPO Utrecht: ,,Anko is van grote betekenis voor het primair onderwijs en vanaf de oprichting in 2008 voor de PO-Raad. Ik wil hem daarvoor zeer danken. We zullen hem enorm missen, maar het doet me goed dat Anko zich blijft inzetten voor de sector en dat we daardoor kunnen blijven samenwerken aan goed onderwijs en eerlijke kansen.”

SPO Utrecht
SPO Utrecht staat met 38 openbare scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs in de stad Utrecht, middenin de samenleving. In haar beleid ligt de focus op het vakmanschap van de leraar, om zo werkplezier te vergroten en de onderwijskwaliteit te bevorderen. SPO Utrecht vindt actief leren, verantwoordelijkheid dragen voor jezelf en je omgeving belangrijk, niet alleen voor de leerlingen, maar voor alle medewerkers. De huidige SPO-bestuursleden Eric van Dorp en Thea Meijer gaan in de komende periode met pensioen.