Nieuws

Geen veranderingen voor het onderwijs ondanks verhoging coronathermometer 

Vanwege een toename in de besmettingen is de coronathermometer van ‘laag’ naar ‘verhoogd’ gegaan. De PO-Raad ontvangt vragen van leden wat dit voor scholen betekent en of zij op moeten schalen volgens het sectorplan COVID-19. Voor het onderwijs verandert er vooralsnog niets. 

Uit navraag bij het ministerie van OCW blijkt dat het onderwijs zich nog in de fase donkergroen bevindt. Het ministerie werkt aan het zichtbaar maken van de huidige fase, zodat scholen eenvoudig kunnen zien of op- of afschaling nodig is. 

De Rijksoverheid benadrukt dat er geen directe relatie is tussen de coronathermometer en de sectorplannen. Dit betekent dat als de coronathermometer omhoog of omlaag gaat, dit niet per se tot maatregelen hoeft te leiden. 

Het kabinet besluit op basis van de duiding uit de coronathermometer of het nemen van maatregelen nodig is en vraagt daarover in dat geval advies aan OMT en MIT. Op dit moment is er geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen. Uitgangspunt van het kabinet is en blijft dat de scholen open blijven. 

Update 19 oktober 2022: De meest actuele informatie over de coronamaatregelen in het onderwijs lees je op de website van OCW. Daar zie je ook welke fase op het moment van kracht is. 
Afbeelding banner corona

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten