Nieuws

In maart: Week van de Hoop en School!Week

In de week van 20 maart organiseert Verus, profielorganisatie voor het katholiek en christelijk onderwijs, de Week van de Hoop. In deze week wil Verus met speciaal ontwikkelde lessen en een eigen app leerlingen onder meer laten ontdekken wat hoop voor hen betekent. Meer informatie over deze week vindt u op ikhebhoop.nl.

Ook profielorganisatie VOS/ABB organiseert een landelijke campagneweek in deze week, namelijk de School!Week. In navolging van voorgaande edities zullen in deze week de kernwaarden van het openbaar onderwijs centraal staan. Op openbaaronderwijs.nu vindt u meer informatie over de week.