Nieuws

In maart: Week van de Hoop en School!Week

In de week van 20 maart organiseert Verus, profielorganisatie voor het katholiek en christelijk onderwijs, de Week van de Hoop. In deze week wil Verus met speciaal ontwikkelde lessen en een eigen app leerlingen onder meer laten ontdekken wat hoop voor hen betekent. Meer informatie over deze week vindt u op ikhebhoop.nl.

Ook profielorganisatie VOS/ABB organiseert een landelijke campagneweek in deze week, namelijk de School!Week. In navolging van voorgaande edities zullen in deze week de kernwaarden van het openbaar onderwijs centraal staan. Op openbaaronderwijs.nu vindt u meer informatie over de week.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten