Nieuws

Internetconsultatie wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod

Via een internetconsultatie kunt u uw mening geven over het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod. In dit wetsvoorstel is onder meer de verplichting tot overleg tussen schoolbesturen en gemeenten over het onderwijsaanbod in de regio opgenomen, met als doel samen tot een onderwijsaanbod te komen dat aansluit bij de wensen en behoeften van ouders.

Daarnaast stelt staatssecretaris Dekker (OCW) een versoepeling voor voor het verplaatsen van een school en de omzetting of uitbreiding met een richting. De PO-Raad staat positief tegenover de voorgestelde maatregelen. 

Leerlingdaling

In Nederland worden steeds minder kinderen geboren. Hierdoor daalt de instroom van leerlingen in het onderwijs en worden scholen steeds kleiner. Dat leidt tot sluiting van scholen of scholen met combinatieklassen met twee of meer jaargroepen en een beperkt aantal leeftijdsgenoten per groep. Leraren moeten dan alle zeilen bijzetten om de kwaliteit overeind te houden. 

Om een goed onderwijsaanbod bij leerlingdaling te kunnen blijven garanderen, moéten schoolbesturen en gemeenten samenwerken. Dit wetsvoorstel geeft hier een kader voor. Daarnaast bevat het voorstel een versoepeling bij het verplaatsen van een school of het veranderen van of uitbreiden met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. Er hoeft dan geen nieuwe school gesticht te worden om toch een divers aanbod te bieden.

Deelnemen aan de internetconsultatie kan tot 15 oktober a.s..

Download hier het voorstel van de staatssecretaris voor de Wetswijziging toekomstbestendig onderwijs

Links & downloads

Wetswijziging toekomstbestendig onderwijs
155.67 KB