Nieuws

Leden PO-Raad in gesprek tijdens jubileum-ALV

Op donderdag 8 juni kwamen de leden van de PO-Raad bij elkaar voor de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering. Een bijzondere editie: de vereniging vierde haar vijftienjarig bestaan. De schoolorganisaties spraken elkaar over professionalisering, accreditatie en thema’s uit de Strategische Agenda.

Verenigingscommissies en impactteam

Eerder dit jaar startten binnen de vereniging het Impactteam stelsel en professionalisering en de drie verenigingscommissies. Tijdens de ALV nam Impactteamvoorzitter Chris van Meurs de zaal mee in de belangrijkste bevindingen tot nu toe.

Daarnaast deelden de voorzitters van de verenigingscommissies hun inzichten. In drie verenigingscommissies werken ongeveer 75 leden samen aan de uitvoering van de Strategische Agenda. Jasmijn Kester (Kwaliteit) deelde ambities met de zaal. Bianca Poede (Onderwijskansen) vertelde over de visies van de kernbegrippen uit de Strategische Agenda. Tot slot deelde Henk ter Wee (Arbeidsmarkt en Arbeidszaken) de context van de commissie en de complexe opdracht die zij hebben.

Afscheid vicevoorzitter Chris van Meurs

Per 1 juli 2023 heeft de PO-Raad een eenhoofdig dagelijks bestuur, hierop zijn de statuten aangepast en goedgekeurd door de ALV. Chris van Meurs neemt dan ook afscheid als vicevoorzitter van de PO-Raad. Wij bedanken Chris voor zijn enorme inzet voor onze vereniging. Gelukkig hoeven wij niet volledig afscheid te nemen: hij blijft de komende periode voorzitter van het Impactteam stelsel en professionalisering.   

World café

In het world café spraken leden met elkaar over thema’s als leerlingparticipatie, professionalisering en onderwijskwaliteit. Inzichten uit de gesprekken worden door de verenigingscommissies en het Impactteam meegenomen in hun werkzaamheden.

Verenigingszaken

Tijdens de ALV hebben de leden een aantal zaken vastgesteld. Allereerst het huishoudelijk reglement en de integriteitscode voor het bestuur. Daarnaast gingen zij akkoord met het vaststellen van de jaarrekening en de contributie voor 2024. Het jaar 2022 is positiever afgesloten dan verwacht en begroot.

ALV PO-Raad Juni 2023

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten