Nieuws

Nieuwe protocollen voor heropening: OCW en RIVM eerst aan zet

Nu het kabinet de heropening van scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs heeft aangekondigd, zijn veel scholen in afwachting van de geactualiseerde protocollen. De PO-Raad verwerkt de nieuwe maatregelen en adviezen waar nodig in de protocollen, maar is daarin afhankelijk van het ministerie van OCW en het RIVM. Zij voeren momenteel nog overleg over welke aanvullende maatregelen nodig zijn op school.

De PO-Raad en vakbonden zijn sinds vanmiddag met het ministerie in overleg over deze maatregelen en adviezen. Ook is nog onduidelijk welke maatregelen verplicht zijn en welke als advies gezien kunnen worden. De PO-Raad verwerkt deze wijzigingen waar nodig vervolgens in de protocollen, maar vraagt vooral om ruimte zodat de sector in de eigen situatie verantwoord kan handelen.

De geactualiseerde versie van de protocollen moet daarna nog worden afgestemd met partners in het veld, zoals vakbonden, kinderopvangorganisaties en ouderorganisaties. Bij vragen moeten delen van de protocollen soms ook nog worden voorgelegd aan het RIVM, GGD-GHOR of het ministerie van OCW.

De PO-Raad begrijpt dat scholen snel meer helderheid willen over de heropening van de scholen en dat nieuwe protocollen daarbij helpen. Het proces tot zorgvuldige actualisering van de protocollen kost helaas tijd. De sectororganisatie adviseert scholen daarom ook nog even te wachten met het treffen van voorbereidingen voor de heropening op 8 februari. Als we meer duidelijkheid hebben, informeren we leden hierover via de website, nieuwsbrief en webinar, waarvoor leden een uitnodiging hebben ontvangen.