Nieuws

Nieuws van Scholenopdekaart.nl

Hoe laat u aan ouders zien wat uw school doet tegen pesten? En hoe meet u bij leerlingen hoe het daadwerkelijk gesteld is met hun gevoel van veiligheid op school? Lees hieronder het laatste nieuws van Scholenopdekaart.nl

Sociale veiligheid monitoren via Scholenopdekaart.nl

Veiligheid behoort voor bijna alle scholen tot de hoogste prioriteiten. Voor ouders is het misschien wel een doorslaggevende reden om voor een school te kiezen. Sinds 1 augustus 2015 is in de wet vastgelegd dat scholen niet alleen sociaal veiligheidsbeleid moeten voeren, maar dit ook moeten monitoren met een betrouwbaar instrument. Bovendien moet iedere school een pest-coördinator aanstellen.

Scholenopdekaart.nl is natuurlijk dé plek om dit alles vast te leggen. Welke programma’s gebruikt u om de sociale veiligheid van leerlingen goed te regelen? Welke resultaten levert dit op? En bij wie kunnen ouders, leerlingen en personeel terecht met vragen of klachten? Log in via mijn.vensters.nl en laat via de indicator ‘Schoolklimaat & Veiligheid’ zien wat uw school aan sociale veiligheid doet.

Leerlingen testen nieuwe versie tevredenheidsvragenlijst

Maar het vastleggen van goede afspraken is nog maar het halve verhaal. Want wat zegt dit over de daadwerkelijke situatie zonder betrouwbaar oordeel van leerlingen en ouders over de veiligheid?

Op dit moment wordt een nieuwe versie van de vragenlijst naar leerlingtevredenheid door experts getest onder leerlingen. Expliciete vragen naar de aantasting van de sociale veiligheid ontbraken namelijk nog in de oude vragenlijst. Naar verwachting staat de nieuwe versie, die ontwikkeld is met input van scholen en in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs, in februari in mijn.vensters.nl en kan hij vanaf dan worden afgenomen op school. Alle groepen 7 en 8 doen mee tussen februari en mei. Andere leveranciers die gebruik maken van de vragenlijst leerlingtevredenheid voegen de aanvullende vragen ook toe waardoor ook deze vragenlijsten zullen voldoen aan de monitoringseisen rondom de Wet op Sociale Veiligheid.

In het Management Venster komt een rapportage sociale veiligheid, waarin alle sociale veiligheidsgegevens overzichtelijk gebundeld zijn. 

Uw school op Facebook?

U heeft hem vast al gezien, de Facebookpagina van Scholenopdekaart.nl, bedoeld om ouders bekend te maken met deze handige site. Vindt u het ook leuk om met uw school op deze pagina genoemd te worden? Stuur dan een mailtje aan scholenopdekaart@poraad.nl. Geef in uw mail ook aan welke pagina van uw SchoolVenster u het liefst aan ouders wilt laten zien.

Kabinet wil 100% vulling Scholenopdekaart.nl in 2017

In de Onderwijsbegroting die het kabinet op Prinsjesdag bekendmaakte, staat dat het kabinet streeft naar honderd procent vulling van Scholenopdekaart.nl in 2017. Een mooi streven, vindt de PO-Raad, op voorwaarde dat het een instrument van en voor de sector blijft.

Het huis staat, tijd voor de inrichting

Nu Vensters PO helemaal klaar is voor gebruik, gaat de PO-Raad haar energie steken in het vergroten van het gebruik en de bekendheid bij bezoekers. Natuurlijk blijft af en toe een aanpassing nodig, bijvoorbeeld door veranderingen in de wet of op verzoek van scholen. Maar gebruikers kunnen er op vertrouwen dat er geen grote verbouwingen meer plaats gaan vinden. Alle reden om nu te beginnen met vullen dus! Of om de laatste puntjes op de i te zetten.

Contactinformatie

Het vullen en onderhouden van uw eigen pagina's in Scholenopdekaart.nl kan via mijn.vensters.nl. Voor ondersteuningsvragen en inloggegevens kunt u contact opnemen met Kennisnet: servicedesk@kennisnet.nl en 0800-3212233 (ma t/m vr 9 – 17 uur). Algemene vragen kunt u sturen aan scholenopdekaart@poraad.nl. 

Meer info over Scholenopdekaart.nl

Meer over het ontstaan en de mogelijkheden van Scholenopdekaart.nl (inclusief instructiefilmpje) vindt u hier.