Nieuws

Schoolbestuurder Bianca Poede: “We zijn bezig met een mooie ontwikkeling naar een levendige vereniging”

Elke tweede vrijdag van de maand stroomt het kantoor van de PO-Raad vol met leden uit diverse hoeken van het land. De verenigingscommissies werken aan het realiseren van de ambities uit de Strategische Agenda en adviseren het bestuur van de PO-Raad. Nu de commissies een jaar geleden van start zijn gegaan kijken de voorzitters terug én blikken zij vooruit.  

,,Er wordt veel over het onderwijs geschreven, ook rondom kwaliteit. Vaak ontbreekt het aan een eigen analyse. Wat is er precies aan de hand en hoe duiden we dit zelf?”, zo trapt Jasmijn Kester, voorzitter Verenigingscommissie Onderwijskwaliteit, af. ,,Daar zijn we nu zelf stappen in aan het zetten. Zo wordt er momenteel een analyse uitgevoerd naar de kwaliteitszorg van schoolbesturen. Dit voorjaar verwachten we de oplevering, de belangrijkste conclusies zullen wij dan uiteraard met de sector delen.”  
 
,,In de commissie werken we ook aan het ontsluiten en toepasbaar maken van kennis. Zo optimaliseren we het model Regie op Onderwijskwaliteit en organiseren we op 27 maart een Kennisgroep Onderwijskwaliteit voor schoolbestuurders. Geïnspireerd door de Kennisgroep voor kwaliteitszorgmedewerkers bespreken we op welke manieren je als bestuurder kunt bijdragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.”  

,,Onze commissie richt zich ook op het versterken van onze visie op de brede opdracht van het onderwijs. Het gaat hier niet zozeer over wat de brede opdracht is, maar juist om hoe je hier sturing aan geeft. In de toekomstige producten die we ontwikkelen krijgt een professionele kwaliteitscultuur een prominente plek. We hebben namelijk gezien dat als het ergens niet goed gaat, cultuur een belangrijk aspect blijkt te zijn.”  

Motor voor hoge verwachtingen 

,,Ook waar het gaat over Onderwijskansen is een professionele cultuur onontbeerlijk”, onderschrijft Bianca Poede, voorzitter van de Verenigingscommissie Onderwijskansen. ,,Een professionele cultuur werkt bijvoorbeeld als motor voor het stellen van hoge verwachtingen aan leerlingen, een belangrijk middel in de strijd tegen kansenongelijkheid.”  
 
,,De afgelopen periode heeft onze commissie gewerkt aan onze kijk op kansengelijkheid, diversiteit en inclusie. Ook nemen we deel aan diverse (bestuurlijke) overleggen met leden van de VNG, Jeugdzorg Nederland en de VO-raad. Momenteel buigen we ons over het thema inclusie in het onderwijs. Hoe kunnen we dat vergroten en versterken, waar liggen de knelpunten en hoe zorgen we voor regelruimte? Ook de overgang van PO naar VO is een actueel thema. Samen met de VO-raad kijken we hoe een toekomstig stelsel eruit moet zien en, zolang dat er nog niet is, wat er binnen het huidige stelsel al mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan brede brugklassen of kansrijk adviseren.”  
 
,,De verenigingscommissies laten zich ook inspireren door de wetenschap. Recentelijk spraken we met socioloog Iliass el Hadioui en in november organiseerden we een inspiratiesessie met Gert Biesta voor schoolbestuurders en hun onderwijsprofessionals.” 

Vakmanschap, opleidingen en anders organiseren 

,,Onze verenigingscommissie kijkt terug op een intensieve en boeiende periode”, aldus Henk ter Wee, voorzitter Verenigingscommissie Arbeidsmarkt en Arbeidszaken. ,,Wij hebben ook een adviserende rol rondom het cao-proces, dus met de komst van de nieuwe cao lag er nogal wat werk voor ons. Binnen onze commissie zijn drie subgroepen gestart die zich bezighouden met de thema’s vakmanschap, opleidingen en anders organiseren uit de Strategische Agenda. We zijn gestart met het formuleren van onze ambities en wie we nodig hebben om deze ambities te realiseren. Zo zijn we ook in contact met Velon, de vereniging van lerarenopleiders.”  

,,Ook de onderwijsregio’s zijn een actueel en relevant thema voor ons. Hoe verhouden wij ons als sector hiertoe en hoe kunnen we de procesvoorstellen verscherpen. Ten aanzien van anders organiseren kijken we hoe we dit debat hierover op nationaal niveau gevoed krijgen.”  

Levendige vereniging 

,,Het is mooi om te zien dat onze leden zeer gecommitteerd zijn aan de verenigingscommissie”, benadrukt Ter Wee. Kester herkent de bevlogenheid van leden. ,,De opkomst is hoog. Het mooie is dat je er als individueel bestuurder zelf ook van leert. Wanneer je kennisuitwisseling organiseert maak je gelijk de keuze om hier iets mee te doen en er open voor te staan.”  

,,Ik zie ook dat de eigen horizon van leden verbreed wordt nu ze meer betrokken zijn bij de thema’s uit de Strategische Agenda”, vult Poede aan. ,,We zijn bezig met een mooie ontwikkeling: een levendige vereniging zijn met elkaar.”  

,,Daar ligt nog wel een uitdaging,” vindt Ter Wee. ,,Hoe zorgen we ervoor dat we ons goed verbinden aan de leden van de PO-Raad die niet in een verenigingscommissie deelnemen? Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er gescheiden werelden ontstaan tussen actieve en minder actieve leden”, zo besluit Ter Wee.   

Ook lid worden van een verenigingscommissie? 

De Verenigingscommissies kijken vol vertrouwen naar de toekomst. Ben je schoolbestuurder en lid van de PO-Raad en wil jij ook bijdragen aan een van de verenigingscommissies? Meld je dan aan voor een van de vacatures.

Twee vrouwen in overleg

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten