Nieuws

OCW en DUO lanceren dashboard met jaarcijfers van schoolbesturen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) lanceren woensdag een website waarmee gegevens van schoolbesturen uit de jaarrekening gemakkelijk vindbaar en te vergelijken zijn. De jaarcijfers van alle onderwijsinstellingen in Nederland waren al openbaar, maar lastig toegankelijk. 

De PO-Raad vindt transparantie en verantwoording heel belangrijk en volgt daarom met belangstelling de ontwikkelingen die door het ministerie van OCW en DUO zijn ingezet. De website is bedoeld als hulpmiddel voor schoolbesturen, leraren en ouders om het gesprek aan te gaan over de inkomsten en uitgaven van een school en haar bestuur. De sectororganisatie hecht veel waarde aan dit gesprek. Wel waarschuwt ze ervoor dat de ‘kale’ jaarcijfers zonder verdere duiding en uitleg van schoolbesturen verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.

Zo kan de liquiditeit van een schoolbestuur aan het einde van het jaar erg hoog zijn doordat de gemeente een bedrag dat bedoeld is voor huisvesting in december op de rekening van het schoolbestuur heeft gestort. Ze gaat daarom in gesprek met OCW om te bezien hoe het dashboard en Vensters, het eigen programma van de sector, elkaar in de toekomst kunnen versterken. In Vensters kunnen scholen uitleg geven bij de cijfers. ‘Per school kunnen er omstandigheden zijn die afwijkende cijfers goed verklaren’, benadrukt ook OCW.

Jaarcijfers van schoolbesturen waren al openbaar

De gegevens uit de jaarrekening van schoolbesturen waren altijd al te vinden op de website van DUO, maar zijn nu overzichtelijk gepresenteerd in het Dashboard. ,,Scholen gaan over het algemeen zeer goed en gedegen met hun geld om. Maar het is wel belangrijk dat ze laten zien waar het geld naartoe gaat. Door de cijfers op deze manier te presenteren, kunnen we daar als ministerie bij helpen’, aldus minister Arie Slob (Onderwijs) in een persbericht.

Vensters

De PO-Raad heeft een eigen programma ontwikkeld waarmee scholen inzicht kunnen geven in (financiële) gegevens en waarmee schoolbesturen hun scholen presenteren op Scholen op de kaart. Met het bijbehorende programma Vensters zetten scholen en schoolbesturen informatie online, maar kunnen ze ook een eigen toelichting schrijven op gegevens die DUO aanlevert in het programma.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten