Nieuws

PO-Raad niet betrokken bij activiteiten Stichting PubliekPrivaat

De afgelopen tijd heeft de PO-Raad van meerdere scholen de vraag ontvangen of er sprake is van een samenwerking met de stichting PubliekPrivaat. Deze stichting organiseert diverse (online) bijeenkomsten over verschillende thema’s, waaronder onderwijshuisvesting. 

Een aantal scholen was in de veronderstelling dat de PO-Raad betrokken zou zijn bij deze bijeenkomsten. De PO-Raad wil benadrukken dat wij op geen enkele manier met de stichting PubliekPrivaat samenwerken of met hen in overleg zijn.   

Advies: kijk goed naar de voorwaarden

Ook adviseert de PO-Raad haar leden goed naar de voorwaarden te kijken. Dit naar aanleiding van signalen van leden over onduidelijkheid rondom eventuele facturatie. 
 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten