Nieuws

PO-Raad ontwikkelt Strategische Agenda met leden, sector en partners

Welke uitdagingen liggen er voor het primair onderwijs? Wat zijn onze ambities en hoe kunnen de PO-Raad en schoolbesturen optimaal bijdragen aan goed onderwijs? Dit en meer stond centraal op de eerste regiobijeenkomst. Hier gingen zestien schoolbestuurders en een handvol medewerkers van de PO-Raad met elkaar in gesprek over de nieuwe Strategische Agenda.   

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad, opende de bijeenkomst bij stichting Tabijn in Heemskerk: ,,Vandaag gaan we met elkaar in gesprek over de komende Strategische Agenda voor onze vereniging. Hierbij nemen de leden het voortouw, maar is het ook belangrijk dat deze agenda door de sector als uitnodigend ontvangen wordt. Daarom betrekken we leraren, schoolleiders, andere onderwijsprofessionals en onze partners binnen het onderwijs en aanpalende sectoren.’’ 

Meerdere schoolbesturen onderstreepten het belang van samenwerking. ,,We moeten eerst naar buiten kijken, om zo scherp te krijgen wat de maatschappij van ons vraagt”, aldus een van hen. Een ander reageerde: ,,Wij kunnen niet meer alleen onze eigen strategie bepalen, daar hebben we onze partners voor nodig, bijvoorbeeld uit het voortgezet onderwijs en de kinderopvang.’’ Een van de aanwezige bestuurders vulde aan: ,,Het gaat vaak over de leerling of ons als bestuurder, we moeten juist de leraar en onderwijsprofessionals belangrijker maken.” 


De lat hoog leggen  

Aan ambitie ontbrak het niet onder de aanwezige schoolbesturen. Zij willen bijdragen aan onderwijs van hoog niveau en invulling geven aan uitstekend werkgeverschap. En ook daar is er werk aan de winkel volgens een van hen: ,,We moeten onszelf ook de vraag stellen over hoe aantrekkelijk wij het gemaakt hebben met onze dikke cao.” Een ander vulde aan dat ,,het niet alleen gaat over het formuleren van ambities, maar dat het juist van belang is om mensen mee te krijgen”. Tot slot was ook de scherpte in de ambities volop onderwerp van gesprek: ,,We moeten niet teveel op de troepen vooruit lopen, maar ook zeker niet baseren op de zwakste schakel”, aldus een van de schoolbestuurders.

Zonder wrijving geen glans

De nieuwe Strategische Agenda mag hier en daar best schuren volgens de aanwezige schoolbestuurders. ,,Wanneer we vinden dat alle leden het volledig eens moeten zijn over de inhoud creëren we een ontzettend slappe hap”, aldus een van hen. Kortom, de nieuwe Strategische Agenda moet triggeren. Een beweging in gang zetten. Geen to-do lijst maar een inspirerend document. Gedragen door de leden, ontwikkeld in cocreatie met de sector en partners.

Wil jij ook meedenken over de Strategische Agenda?

Wij willen leren van de expertise en ervaringen van leraren, schoolleiders, andere onderwijsprofessionals en partners binnen en buiten het onderwijsveld. Wil jij met ons meedoen? Neem dan deel aan een van onze vier luistersessies in het land. 

Ben je schoolbestuurder en nog niet aangemeld voor een van de komende regiobijeenkomsten? Jouw visie en ideeën zijn meer dan welkom. Bekijk de data en locaties en meld je aan.