Samen werken aan goed onderwijs voor ieder kind, dat is onze missie. In de strategische agenda geven we richting aan onze inzet voor de
komende jaren, bieden we koers aan de leden en geven we vorm aan toekomstbestendig primair onderwijs voor alle kinderen.

Voor de periode 2018 - 2021 zijn de vijf hoofdlijnen:

De 5 hoofdlijnen in de strategische agenda 2018-2021

Bestanden bij deze pagina