De vereniging

De PO-Raad is de vereniging van schoolorganisaties en kent een grote inzet en betrokkenheid van haar leden. Hieronder laten we zien in welke verbanden onze leden actief zijn.

Verenigingscommissies

De Verenigingscommissies zijn verbonden met de belangrijkste ambities uit de Strategische Agenda: Kwaliteit, Onderwijskansen en Arbeidsmarkt en Arbeidszaken. Deze laatste commissie vervult tevens de rol van de statutaire Arbeidsvoorwaardencommissie.

  • Verenigingscommissie Kwaliteit
  • Verenigingscommissie Onderwijskansen
  • Verenigingscommissie Arbeidsmarkt en Arbeidszaken

Lees meer

Regio's

De PO-Raad is een landelijke vereniging met sterke wortels in het hele land. Onze regiocoördinatoren spelen hierbij een belangrijke rol. Zij onderhouden contact met leden en vormen een eerste aanspreekpunt voor de vereniging. 

Lees meer

Statutaire commissies

Themacommissies

In Themacommissies adviseren leden van de PO-Raad en experts het bestuur van de PO-Raad over belangrijke onderwerpen in de sector.

Klankbordgroepen

  • Bestuurlijke visitaties
  • Benchmark

Netwerken

De PO-Raad kent naast de Verenigingscommissies ook een aantal Netwerken:

  • Netwerk Inspectietoezicht
  • Netwerk PO/VO
  • Netwerk Kwaliteit
  • Netwerk Passend Onderwijs

Kennisgroepen

De PO-Raad organiseert kennisgroepen rondom bepaalde thema's. Zowel schoolbestuurders als medewerkers kunnen deelnemen aan een kennisgroep. In zo'n groep worden relevante ontwikkelingen besproken en ervaringen gedeeld. De PO-Raad krijgt op die manier beter inzicht in de praktijk.

Vacatures

Er staan momenteel geen vacatures open.