Nieuws

Te heet om te leren, maar wie betaalt de airco?

Bouwend Nederland dringt bij het ministerie van Onderwijs aan op het voorbereiden van een regeling en het reserveren van budget voor renovatie van schoolgebouwen. De PO-Raad heeft er vertrouwen in op korte termijn tot overeenstemming te komen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over wie hiervoor verantwoordelijk is, zodat ingrijpen van het ministerie niet nodig is.

‘Er zit een systeemfout in de onderwijshuisvesting,’ schrijft Bouwend Nederland op haar website. ‘Daarin bestaan maar twee smaken: onderhoud en nieuwbouw.’ Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het eerste, de gemeente voor de tweede. De vraag is waar renovatie onder valt. Schoolbesturen en gemeenten zien de noodzaak van renovatie wel, zo schrijft Bouwend Nederland, maar zijn het nog niet eens over wie op moet draaien voor de kosten. ‘Daar schieten de kinderen niets mee op.’

Slecht voor leerprestaties

De PO-Raad vraagt, net als Bouwend Nederland al lange tijd aandacht voor de toestand van de basisschoolgebouwen in Nederland, die gemiddeld veertig jaar oud zijn. Veel scholen hebben een slecht binnenklimaat. ’s Zomers is het te warm, ’s winters te koud. Dat is niet alleen oncomfortabel, de luchtkwaliteit en temperatuur beïnvloeden leerprestaties en gezondheid.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De PO-Raad pleit ervoor om in de wet vast te leggen dat renovatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Renovatie kan immers nieuwbouw overbodig maken en scholen duurzamer en onderhoudsvrijer maken. Hiervoor werken de PO-Raad, VO-raad en VNG momenteel aan een concreet voorstel. De PO-Raad vindt het zeer belangrijk dat dit een gezamenlijk gedragen voorstel is, zodat renovatie van schoolgebouwen straks echt van de grond komt.

Luchtkwaliteit monitoren

Bouwend Nederland wil in de toekomst graag per school CO2, fijnstof en temperatuur in kaart brengen en de uitkomsten daarvan openbaar maken. Monitoren geeft volgens de brancheorganisatie ook inzicht hoe technologie de leerprestaties positief beïnvloedt. ‘Dan weten het schoolbestuur en de gemeente wat de beste investeringsbeslissingen zijn, per gebouw. Om veel meer scholen gezond en energiezuinig te maken, zou kennis en kunde van dat soort bijzondere verbouwingen geclusterd moeten worden. Bijvoorbeeld op één plek in de gemeente. Dan hoeft een volgende school niet opnieuw het wiel uit te vinden’, aldus Bouwend Nederland op haar site.  

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten