Nieuws

Vensters schoolgids biedt lastenverlichting voor scholen

Eenvoudig uw schoolgids samenstellen? Dat kan voortaan via de Vensters schoolgids. Door het meervoudig gebruik van gegevens zorgt de Vensters schoolgids voor lastenverlichting. Vult een school de Vensters schoolgids volledig? Dan zijn alle onderdelen opgenomen die volgens de wet in de schoolgids benoemd moeten worden.

Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad over de Vensters Schoolgids: ,,Ik vind het gaaf dat het idee voor deze module voortkomt uit de wens van scholen. In meerdere bijeenkomsten gaven besturen aan dat ze graag zien dat Vensters lastenverlichting biedt. Dat is gelukt. Staat een school op scholenopdekaart.nl? Dan is het meeste werk voor de Vensters schoolgids echt al gedaan!”

Verantwoording

De Inspectie van het Onderwijs controleert de aanwezigheid en de inhoud van de schoolgids. Via de schoolgids informeren scholen ouders van hun leerlingen over de school: praktische informatie over het functioneren van de school, maar ook over wat de school uniek maakt. In de schoolgids staat meer informatie over de doelen die de school nastreeft, de activiteiten die daarbij horen en de resultaten die daarmee worden behaald. Het is een manier van verantwoording richting de ouders over de kwaliteit van het onderwijs en de gemaakte keuzes.

Hoe werkt de Vensters schoolgids?

Scholen die de schoolpagina op scholenopdekaart.nl volledig hebben gevuld in Vensters, kunnen met één druk op de knop een schoolgids samenstellen. Indicatoren met gegevens van DUO zijn automatisch ingevuld. De rest van de indicatoren vullen de scholen zelf. Als alle benodigde informatie is aangevuld, is de Vensters schoolgids eenvoudig te downloaden. Meer weten? Bezoek dan de website van Vensters.