Nieuws

Wat te doen als bij een leerling of collega op school een besmetting met COVID-19 is vastgesteld?

Als er op een school een besmetting is vastgesteld, is het belangrijk personeelsleden, ouders en leerlingen zo snel mogelijk goed te informeren. De PO-Raad heeft een checklist ontwikkeld met handvatten in geval van een vastgestelde COVID-19-besmetting bij een leerling of collega. De handreiking is te vinden op weeropschool.nl.

Op weeropschool.nl staan ook de laatste versies van de protocollen. Eerder deze week was er nog onduidelijkheid of alle kinderen tot en met groep 8 met een snotneus tijdelijk of definitief naar school mochten komen. Ondertussen hebben de deskundigen laten weten dat dit in principe geen tijdelijke maatregel is.

Op basis van de richtlijnen hebben BOinK en AJN Jeugdartsen Nederland ook hun zogenoemde beslisbomen aangepast. Er is nu nog één beslisboom voor het wel of niet toelaten van verkouden kinderen op de kinderopvang en in het primair onderwijs tot en met groep 8.