Nieuws

'Zet uitslag eindtoets snel in BRON voor goede weergave in Vensters'

Deze maand in de Vensters nieuwsbrief: oproep van DUO om uitslag eindtoets zsm in BRON te zetten, uw actuele gewichtenpercentage in Vensters, bestuursgesprekken over de toekomst van Vensters en leerlinggegevens '16-'17 automatisch gepubliceerd. 

De eerste resultaten op de eindtoets zijn bekend. Voor een correcte weergave in Vensters is het belangrijk dat scholen de uitslag zo snel mogelijk uitwisselen met BRON. Doe dit vóór 30 mei 20.00 uur, dan staan uw voorlopige eindtoetsscores half juni in Mijn Vensters en kunt u ze, voorzien van uw eigen toelichting, publiceren op Scholen op de kaart. Op die manier plaatst u de uitslag in de juiste context. 

Nieuw in Vensters: actueel gewichtenpercentage

Scholen kunnen vanaf nu in Vensters zien wat het percentage gewogen leerlingen is voor hun school in het meest actuele schooljaar (en ook voor voorgaande schooljaren). Eerder werd het percentage gewogen leerlingen pas getoond na het inladen van de eindtoetsgegevens in Vensters. Vanaf nu wordt dit percentage steeds geactualiseerd bij het inladen van de algemene leerlinggegevens (op basis van de 1-oktobertelling).

Aanleiding voor deze aanpassing is dat scholen op een centrale plek willen zien hoeveel leerlingen op hun school een leerlinggewicht hebben en welk gewicht. Ofwel: hoeveel kinderen risico lopen op het ontwikkelen van een achterstand als gevolg van de omstandigheden waarin ze opgroeien. U vindt deze informatie in Mijn Scholen op de kaart bij het onderdeel Resultaten eindtoets:

  • het percentage gewogen leerlingen,
  • het aantal leerlingen met een gewicht van 0,3,
  • en het aantal leerlingen met een gewicht van 1,2.

Bestuurders, praat mee over de toekomst van Vensters

De PO-Raad voert op dit moment gesprekken met verschillende schoolbesturen over de doorontwikkeling van het programma Vensters. De inzichten en ideeën van onze leden zijn van groot belang, bijvoorbeeld wanneer we kijken naar hoe Scholen op de kaart beter ingericht en ingezet kan worden. Hoe kan het programma in de toekomst nog beter helpen bij het afleggen van verantwoording en het sturen op kwaliteit? En hoe kan het programma bijdragen aan lastenverlichting?

Daarnaast verkennen we samen de wenselijkheid van de ontwikkeling van een BestuursVenster. Een openbaar venster dat het mogelijk maakt om ook op bestuurlijk niveau transparant te zijn over doelstellingen en resultaten. Kortom, genoeg reden om in gesprek te gaan over Vensters. Bent u bestuurder, en heeft u ook interesse om uw inzichten met ons te delen? U kunt zich nog aanmelden bij Laura Thiescheffer via: l.thiescheffer@poraad.nl.

Volledige nieuwsbrief lezen?

Lees hier de volledige Vensters nieuwsbrief van mei 2017. Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks ontvangen? Klik dan hier

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten