Intervisie

Intervisie voor HR-professionals

Regio Brabant
Start dinsdag 24 januari 2023
6 bijeenkomsten
€ 995 (excl. btw)
Eindhoven (sessie 1 en 6)
Meld je aan
Interessant voor
Adviseurs
Organisator
PO-Raad

Een nijpend tekort aan personeel, een hoge (ervaren) werkdruk of onderwijsresultaten die dalen. Hoe kun je daarin je rol pakken als HR-professional en bijdragen vanuit de strategie? Hoe verwerf je een plek aan de bestuurstafel? In een reeks intervisiesessies onderzoek je dit soort thema’s met een vaste groep collega-HR-professionals uit de regio.

Moedig aan de bestuurstafel

Het komt je vast bekend voor: je geeft een goed onderbouwd advies, maar je wordt niet écht gehoord. Of: hoewel er belangrijke veranderingen plaatsvinden binnen je organisatie, wordt de visie van HR niet meegenomen. Dit intervisietraject biedt je de mogelijkheid om allerlei vraagstukken uit je dagelijkse (advies)praktijk te verkennen met een kleine groep 'concullega’s'. Om te leren van je eigen en andermans ervaringen. 

Voor HR-professionals in de eigen regio

Het intervisietraject is opgezet voor HR/P&O-professionals die werken aan strategische vraagstukken en die hun rol, invloed en leiderschap willen versterken vanuit reflectie en netwerken met HR-collega's uit de omgeving. Mocht je niet uit Brabant of omstreken komen, er is ook een intervisiegroep in Overijssel. Een groep bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht deelnemers.

Nieuwe inzichten, andere wegen

In elk van de zes bijeenkomsten staan een (of meerdere) casussen van de deelnemers centraal. Op basis van een methodische aanpak ga je met elkaar op onderzoek uit, stel je verdiepende vragen en reflecteer je. Met de inzichten die zo ontstaan, ontdek je nieuwe wegen en mogelijkheden. 

Intervisie in het kort

  • Gestructureerde, methodische en interactieve aanpak 
  • Vooral luisteren, niet oordelen
  • Gaat uit van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen

Netwerk voor de toekomst

Binnen de intervisiegroep vormen respect, betrokkenheid en onderling vertrouwen de kern. Omdat het traject bestaat uit zes bijeenkomsten, kun je een stap van betekenis zetten. En omdat de deelnemers allemaal uit dezelfde regio komen, is het mogelijk een netwerk op te bouwen van samenwerkingspartners en vertrouwelingen. Ook voor de langere termijn. 

Op bezoek bij elkaar

Voor de eerste en laatste bijeenkomst regelt de PO-Academie een locatie. Het is de bedoeling dat de deelnemers voor de andere bijeenkomsten zelf een ruimte verzorgen binnen de eigen scholen of besturen. Leuk om eens bij elkaar in de keuken te kijken! 

Dit levert intervisie je op

  • Meer inzicht in je eigen waarden en handelen
  • Een groter handelingsrepertoire
  • Meer grip op de vraagstukken in je werk
  • Connectie met HR-collega’s uit de regio
  • Een netwerk van professionals om op door te bouwen
  • Ervaren begeleider 

Deskundige begeleiding

Anne Cornelissen

Anne Cornelissen van bureau LAColibri begeleidt de intervisiesessies. Zij heeft niet alleen coachings- en trainingservaring, maar ook een onderwijsachtergrond. Anne werkt vanuit het motto ‘moedig leiden’ dat staat voor 6 waardengedreven thema’s: Menszijn omarmen, Omgevingsbewust beslissen, Erkennen van het nu, Durf tonen, Integer handelen en Genereus interpreteren. 

Mensen zijn altijd op zoek naar je betrouwbaarheid. Vaak onbewust. Als wat jij doet klopt met wat je denkt, voelt en zegt, brengt dat rust in je organisatie. 
En ook bij jezelf. 

Anne Cornelissen

Programma

Introductie - Dinsdag 24 januari 2023 (Eindhoven)

In de eerste bijeenkomst maak je kennis met de andere deelnemers op persoonlijk en professioneel gebied. Wie ben je en met welke vraagstukken ben je bezig? Wat zijn je kwaliteiten en ontwikkelpunten? En wat verwacht je van intervisie? Daarnaast gaan we op een gestructureerde manier aan het werk met de eerste casus. Aan het eind plannen we de data en locaties voor de volgende vier sessies.

Mocht het nodig zijn: tijdens alle bijeenkomsten houden we ons aan de coronamaatregelen van de Rijksoverheid die op dat moment gelden.

Intervisiebijeenkomst 2 t/m 5 - Locatie en datum bepaal je samen

Met elkaar aan de slag, elke zes weken een bijeenkomst. Samen bepaal je de vraagstukken. Mooi als iedereen een keer gastheer/vrouw kan zijn op de eigen school of bestuur. Voorstel voor de eerste bijeenkomst: dinsdag 14 maart 2023.

Afsluiting - Dinsdag 3 oktober 2023 (Eindhoven) 

Tijdens deze laatste sessie behandel je niet alleen nog een casus met elkaar, maar kijk je ook terug op de afgelopen tijd. Wat waren je leerdoelen en verwachtingen? Wat is daarvan terecht gekomen? Zie je een ontwikkeling? En kan dit netwerk iets betekenen in de toekomst? En zo ja, hoe dan?  

 

Regio Brabant