Strategisch hr-beleid

Een strategisch hr-beleid gaat verder dan personeelsmanagement. Met strategisch hr-beleid koppel je wat nodig is (voor de organisatie) aan de talenten in je organisatie. Hiermee draag je bij aan de organisatiedoelstellingen, de kwaliteit van het onderwijs, ontwikkeling van professionals en de aanpak van werkdruk en personeelstekort.  

Strategisch HR-beleid is een krachtig middel om onderwijskwaliteit te waarborgen en processen te verbeteren. Zeker als de bestuurder, schoolleider en HR-adviseur goed samenwerken.   

De basis van een strategisch hr-beleid (shrm)

De basis van een strategisch hr-beleid wordt gevormd door vier inhoudelijke domeinen: 

 • Visie vertalen: de visie en organisatiedoelstellingen vertalen naar HR-doelstellingen 
 • Bouwstenen inzetten: welke bouwstenen dragen bij aan de ontwikkeling van de organisatie en het strategisch HR-beleid 
 • Positie van HR-functie bepalen: bepalen hoe de positie en rol van HR aansluiten op de opdracht, zodat je hiermee invulling kan geven aan de bouwstenen  
 • Kwaliteitszorg afstemmen: creëer samenhang met de kwaliteitszorgcyclus in de organisatie, zodat deze zaken elkaar versterken 

Download de interactieve pdf Regie op Onderwijskwaliteit (pdf) waarin je wordt uitgedaagd om op deze vier domeinen te reflecteren en stappen te zetten. 

Regie op HR

Inzicht in shrm in jouw schoolorganisatie 

De strategisch hrm-scan is een digitale onderzoekstool waarmee een schoolorganisatie snel zicht kan krijgen op de shrm binnen de gehele organisatie: 

 • Totstandkoming, communicatie en betrokkenheid  
 • Verbinding strategisch beleid tussen bestuur en schooldoelen  
 • Implementatie van HRM-beleid 
 • Algemeen personeelsbeleid 
 • Motivatie en bekwaamheid van medewerkers 
 • Tevredenheid over mogelijkheden 
 • Bevorderende en belemmerende factoren

De Strategisch HRM-scan

Meer informatie over de strategisch HRM-scan vind je in onze toolbox.

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten

Actueel