Toolbox

Risicomanagement in het primair onderwijs

Vrijwel alle schoolorganisaties besteden aandacht aan risicomanagement, al was het maar omdat zij zich hierover moeten verwantwoorden in het jaarverslag. Risicomanagement is bedoeld om naar alle risico’s te kijken die de doelstellingen kunnen bedreigen, toch wordt het vaak als een taak gezien voor alléén financiële mensen binnen de schoolorganisatie. Goed beleid rondom risicomanagement richt zich echter op meer dingen. Prof. dr. Arco van de Ven RA en prof. dr. Marc Vermeulen onderzochten in 2017 voor de PO-Raad, hoe risicomanagement van waarde kan zijn door het te benaderen vanuit de doelstelling van het primair onderwijs: kinderen laten leren.
 

Instrument Risico's in beeld

Het instrument ‘Risico’s in beeld’ is door het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad ontwikkeld voor en door bestuurders en/of algemene directies en helpt je bij:

  • het beoordelen of je risicomanagement toereikend is,
  • het inzichtelijk maken van aandachtsgebieden voor de (nabije) toekomst,
  • het inzicht krijgen in de relatie tussen het risicoprofiel en de financiële positie van jouw instelling.

Om de tool te kunnen gebruiken, moet je je eerst registreren op de website van Van Beekveld en Terpstra. Lees hieronder eerst de bijsluiter en gebruiksaanwijzing.

Deze tool is ontwikkeld in 2013 en is daardoor op onderdelen gedateerd. De PO-Raad overweegt om dit instrument per 2024 van de site te halen.