Nieuws

Arbeidsmarkttoelage onderwijsachterstanden voor 2024 in december bekend

De exacte bedragen voor de arbeidsmarkttoelage voor scholen met onderwijsachterstanden voor 2024 zijn nog niet bekend. OCW heeft aangegeven dat de exacte bedragen in de eerste helft van december bekend worden gemaakt. Wij adviseren om tot die tijd uit te gaan van 12/5 van de bekostiging aug-dec 2023. 

kind in klas