Nieuws

Digitale sprong 3: Veranderkracht tijdens en na Corona

De coronapandemie verplichtte elke school in Nederland om binnen enkele dagen onderwijs op afstand te organiseren. De veranderkracht van scholen bleek enorm. Hoe is dat te verklaren? Dat zocht de PO-Raad uit in de derde editie van De digitale sprong. 

In het voorjaar van 2020 voelde iedereen de urgentie om het onderwijs voor leerlingen zoveel mogelijk door te laten gaan. Toch is die urgentie maar een deel van de verklaring van de snelle omschakeling die scholen hebben gemaakt en de enorme sprong op het gebied van de inzet van ICT. Ook leiderschap is cruciaal. De wijze waarop bestuurders en schoolleiders vormgaven aan crisismanagement is bepalend geweest, blijkt uit de Monitor hybride onderwijs. In de derde publicatie uit de serie ‘De digitale sprong’ zoomen we in op de rol van formele en informele leiders tijdens een crisis, de ‘liminale fase’ in een veranderproces en het borgen van geleerde lessen.

Over De digitale sprong

Binnen het project De Digitale sprong onderzoekt de PO-Raad aan de hand van verschillende thema’s hoe het onderwijs er in de periode maart-juni 2020 uitzag. Wat was de impact op leraren, ouders en leerlingen? Is er inderdaad een ‘digitale sprong’ gemaakt? Of was praktijk weerbarstiger? 
Door data uit de Monitor hybride onderwijs te combineren met eerder onderzoek en inzichten van projectleiders van de Innovatievragen Onderwijs en ICT en een belronde met bestuurders, brengt de PO-Raad dit in kaart. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten