Nieuws

Is jouw school in 2027 digitaal veilig?

Het begin van het jaar nodigt ons uit om vooruit te kijken: met welke kansen, opgaven en uitdagingen gaan we aan de slag? Een van de thema’s die het komende jaar aandacht vraagt van besturen en schoolleiders is digitale veiligheid: eind 2027 moeten alle po- en vo-scholen voldoen aan het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy Funderend Onderwijs. Dat is de inzet van het programma Digitaal Veilig Onderwijs van het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad. Om besturen en scholen hierbij te helpen, is er ondersteuningsaanbod beschikbaar. 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid 

Je krijgt een dreigmail via een gehackt leerlingaccount of er is gijzelsoftware geïnstalleerd in het digitale systeem van de school. De praktijkvoorbeelden van cyberincidenten op digitaalveiligonderwijs.nl laten zien dat het je als schoolorganisatie zomaar kan overkomen. 

Het belang van een veilige digitale onderwijsomgeving is duidelijk, niet alleen omdat je als school werkt met persoonlijke informatie van leerlingen en medewerkers, maar ook omdat de privacy- en beveiligingsrisico’s in het onderwijs de afgelopen jaren zijn toegenomen. Als bestuurder heb je de verantwoordelijkheid om samen met schoolleiders en IBP’ers te zorgen voor een digitaal veilige onderwijsomgeving.  


Normenkader

Om besturen en scholen hierbij te ondersteunen hebben het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad de handen ineengeslagen. Het normenkader Informatiebeveiliging en Privacy Funderend Onderwijs beschrijft waar een veilige digitale schoolorganisatie aan voldoet en geeft voorbeeldmaatregelen om dat te realiseren. 

In 2027 moeten alle scholen voldoen aan de normen uit het normenkader. Het schoolbestuur draagt voor álle zaken in het normenkader de eindverantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld voor de keuze van een leverancier die aan het normenkader voldoet of hier op een afgesproken termijn aan voldoet. Het normenkader is een levend document, dat steeds wordt aangepast aan de nieuwste kennis en ontwikkelingen.  

Om schoolorganisaties te helpen om binnen de gestelde termijn helemaal digitaal veilig te zijn, wordt in 2024 een ‘groeipad’ gepubliceerd, dat advies geeft over het te volgen proces en prioriteiten. Met de basismaatregelen op Kennisnet kunnen scholen nu al de eerste stappen zetten om zich te beschermen tegen hoge en medium veiligheidsrisico’s. 


Actueel ondersteuningsaanbod 

Het programma Digitaal Veilig Onderwijs zorgt voor ondersteunende activiteiten, diensten en formats. Raadpleeg de website van het programma: www.digitaalveiligonderwijs.nl.  
De PO-Raad en VO-raad richten zich op bewustwording en professionalisering en organiseren in 2024 diverse leernetwerken en een leertraject. Interesse? Vooraanmelden kan (vrijblijvend) via digitalisering@povosi.nl.

Laptop met een slot en sleutel

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten