Nieuws

Diner Pensant markeert start Themacommissie Digitalisering

De PO-Raad is een nieuw netwerk van schoolbestuurders rijker! Sinds deze maand houdt de Themacommissie Digitalisering zich structureel bezig met vraagstukken rondom digitalisering. De scope is breed; uiteenlopend van randvoorwaarden als privacy en cyberveiligheid tot digitale vaardigheden en nieuwe technologieën als AI.

De themacommissie bouwt voort op de Adviesgroep Regie op ICT. Deze tijdelijke Adviesgroep ging in september 2021 van start. Nu duidelijk is dat digitalisering in het onderwijs nog vele vraagstukken kent is deze tijdelijke commissie definitief omgezet naar de structurele Themacommissie Digitalisering. De commissie adviseert zowel de PO-Raad als de VO-raad gevraagd en ongevraagd over dit soort digitale vraagstukken.

Geslaagde kick-off

Op het Diner Pensant Digitalisering van de PO-Raad en VO-raad waren zo'n veertig deelnemers. Dit was tegelijkertijd de kickoff van de themacommissie. De formule was simpel: drie gangen, drie sprekers en drie discussierondes. Onderwerp van gesprek was Digitaal Veilig Onderwijs – en in hoeverre dit onderwerp voldoende prioriteit krijgt bij onderwijsbestuurders. Naast de leden van de themacommissie waren vertegenwoordigers van diverse samenwerkingspartners aanwezig, waaronder Kennisnet, SIVON en het ministerie van OCW. 

Ga ervan uit dat je gehackt wordt 

In de eerste speech hield Huib Modderkolk, onderzoeksjournalist van de Volkskrant, een inspirerend verhaal over onze afhankelijkheid van moderne technologie. Modderkolk vroeg de aanwezigen om na te denken over hoe je als schoolbestuurder verantwoordelijkheid kunt nemen voor digitale veiligheid. Iedereen is het erover eens dat je als bestuurder geen keus hebt: digitale veiligheid verdient hoge prioriteit. Belangrijke aspecten bij het opzetten van beleid is de expertise binnen èn buiten de sector, het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy en het creëren van urgentiebesef bij medewerkers en leerlingen. En, indachtig een tip van Modderkolk: “Ga ervan uit dat je gehackt wordt”. 

Openheid 

De volgende spreker was Kees van Rooij, burgemeester van Meierijstad, en medeoprichter van het platform ‘cyberburgemeesters’ die hun collega’s willen ‘triggeren en prikkelen’ op het vlak van digitale veiligheid. Zijn eigen gemeente kreeg ook te maken met een cyberincident. Onlangs ontving een medewerker van de afdeling Financiën van Meierijstad een mail met het verzoek om met spoed € 37.200 over te maken. Wat deze medewerker prompt deed. Het bleek een typisch geval van phishing. Verschrikkelijk voor de medewerker in kwestie, maar ook niet goed voor het imago van de gemeente. Burgemeester van Rooij besloot de zaak, hoe pijnlijk die ook was, naar buiten te brengen en riep de hele financiële afdeling bij elkaar met de boodschap: laten we hiervan leren.   

Digitalisering is booming 

Slotspreker was Ingrid de Bonth, vicevoorzitter van de VO-raad. Zij wees erop dat er heel wat dossiers op het bordje van het onderwijs liggen: generatieve AI zoals ChatGPT, de totstandkoming van het Normenkader IBP FO en het programma Digitaal veilig Onderwijs en de start van groeifondsprogramma’s gericht op digitalisering, zoals NOLAI en Edu-V. Onderwerpen waarop de structurele Themacommissie Digitalisering beide raden - gevraagd en ongevraagd – van advies gaat voorzien. Op verzoek van De Bonth boog de zaal zich over de vraag welke portefeuilles prioriteit verdienen. Hoewel de meningen uiteenliepen is het duidelijk dat ook de Themacommissie zich nog over een veelvoud aan vraagstukken kan buigen.

Themacommissie Digitalisering 

Het Diner Pensant Digitalisering maakte nogmaals duidelijk dat veel partijen in het onderwijs ideeën hebben over hoe schoolbesturen werk kunnen maken van een digitaal veilige omgeving. Tegelijkertijd laten de discussies zien dat er nog veel acties ondernomen moeten worden. De start van de Themacommissie Digitalisering is een mooie stap in de goede richting. Deze commissie staat open voor suggesties en eventuele nieuwe leden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ewout Tenhagen (e.tenhagen@poraad.nl).

Diner Pensant markeert start Themacommissie Digitalisering

Downloads

Tekening Diner Pensant Digitalisering
PDF, 2.88 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten