Nieuws

ICT-manager Peter Schep: ,, Door in gesprek te blijven met leveranciers, kunnen zij producten ontwikkelen waar iedereen iets aan heeft”

PCOU Willibrord is al langer bezig met het toekomstbestendig inrichten van hun ICT. Om daarbij extra stappen te zetten, willen ze meer samenwerken met de sector. Daarom werd het bestuur ruim een jaar geleden lid van coöperatie SIVON. Manager ICT en Informatiemanagement Peter Schep vertelt: ,,Iedereen die voor samenwerking is, zou lid moeten worden van SIVON. Wat mij betreft is het het meest laagdrempelige samenwerkingsverband in het onderwijs’’.  

Het bestuur en ICT-manager Peter Schep van PCOU Willibrord waren het snel eens: we willen meer samenwerken met de sector op het gebied van ICT: ,,Vanuit ons bestuur vinden we het belangrijk om samen te werken met de sector én de markt”, vertelt Schep. Hij voerde namens de ruim dertig scholen voor po en (v)so al eerder gesprekken met leveranciers. Maar door samen te werken met de sector, komen er nog meer mogelijkheden beschikbaar. ,,Als we samenwerken met verschillende besturen en scholen, kunnen we meer bereiken bij marktpartijen die veel voor ons doen. Dat gaat heel breed, van hardware tot leermiddelen. Dat zijn zaken die alle scholen raken, hoe klein of groot ze ook zijn”.

,,Aan de andere kant geven de gesprekken met leveranciers ons ook de mogelijkheid om iets terug te geven aan de markt”, vindt Schep. Zo maakt PCOU Willibrord onderdeel uit van de bestuurderskring die samenwerkt met het leerlingadministratie- en -volgsysteem ParnasSys. De besturen denken mee over de ontwikkeling van het systeem, en delen hun wensen met de makers. Voor Schep levert deze samenwerking echt iets op: ,,Door als collectief in gesprek te blijven met de verschillende leveranciers, kunnen zij producten ontwikkelen waar iedereen iets aan heeft. Dat vind ik ook belangrijk’’.

Eigen keuzes

Ondanks de brede samenwerking zijn besturen nog steeds vrij om hun eigen keuzes te maken, vertelt Schep: ,,SIVON besluit niets voor jou. Het mooie is dat je een menukaart aangereikt krijgt waarbinnen je zelf keuzes kan maken. Zonder inkoopverplichting. Je behoudt altijd je autonomie. Bovendien worden de diensten zo ingekocht dat je het zelf verder kan inrichten zodat het bij jouw bestuur past. Wij hadden als bestuur al inkoopvoordelen voor verschillende diensten, daar blijven wij gewoon gebruik van maken. Maar voor sommige diensten kunnen we binnen SIVON een veel lagere prijs uitonderhandelen dan alleen”, stelt Schep. ,,Als je dan kijkt naar wat wij voor een lidmaatschap betalen, en wat dat ons oplevert, is een lidmaatschap echt een koopje”.   

Toch is er voor de ICT-manager wel degelijk ruimte ontwikkeling van de coöperatie: ,,Voor nu is het dienstenaanbod heel generiek. Dat past ook bij de fase waarin SIVON nu zit. Maar als we blijven groeien wil ik best wat dieper willen ingaan op sommige thema’s. Zo zou je als sector willen nadenken over een thema als digitale leer- en werkomgevingen. Op dat gebied wordt nu al op verschillende plekken heel veel ontwikkeld. Dat zou ik voor de hele sector willen.’’

Over PCOU Willibrord
Stichting PCOU en de Willibrord Stichting besturen samen in totaal 41 scholen voor po, (v)so en vo in de regio Utrecht. Alle scholen samen tellen zo’n 19.000 leerlingen en 2500 medewerkers. https://www.pcouwillibrord.nl/ 

Over SIVON
SIVON is een coöperatie van schoolbesturen in het po en vo. Binnen onze coöperatie bepalen de leden gezamenlijk de richting. Als schoolbestuur staat u aan het roer. U krijgt toegang tot expertise en kennisdeling en zorgt samen met andere besturen voor een passend aanbod van ict-producten en diensten voor scholen. 

Benieuwd naar andere ervaringen?
Lees het interview met Marco Fennema
Lees het interview ‘Een coöperatie versterkt juist je autonomie’ met Henk Hagoort.