Nieuws

Leden gezocht voor klankbordgroep Digitale Veiligheid

De PO-Raad en VO-raad zoeken voor de klankbordgroep Digitale Veiligheid bestuurders, schoolleiders, interne toezichthouders en beleidsmedewerkers ICT/IBP met affiniteit op het gebied van digitale veiligheid. De klankbordgroep denkt mee, adviseert de raden en heeft als focus bewustwording en professionalisering. 

Met het Programma Digitaal Veilig Onderwijs (DVO) bundelen het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken. Het programma biedt schoolorganisaties en leveranciers heldere leidraden en een concreet ondersteuningsaanbod. Zo kunnen zij voldoen aan hun verantwoordelijkheid om een digitaal veilige organisatie te realiseren. 

Klankbordgroep Digitale Veiligheid 

Om een beeld te krijgen van de behoeften, vragen en wensen die er binnen de sector leven en om ons ondersteuningsaanbod daar zo goed mogelijk op af te stemmen, richten de PO-Raad en VO-raad een klankbordgroep op. De leden van deze groep denken actief mee, geven gevraagd en ongevraagd advies en geven tips over de boodschap, toon en vorm van de te ontwikkelen communicatiemiddelen en het professionaliseringsaanbod. 

In 2024 komt de klankbordgroep twee keer bijeen: een keer in het voorjaar (op donderdag 29 februari) en een keer in het najaar. De vergaderingen vinden plaats in Utrecht en we starten of eindigen met een gezamenlijke lunch. Een paar keer per jaar ontvang je een verzoek of vraag waar je per mail op kan reageren. De klankbordgroep heeft een tijdelijk karakter en duurt tot het einde van het Programma DVO (2027).    

Is deze klankbordgroep iets voor jou? 

Deelname aan de klankbordgroep levert jou het volgende op: 

  • Je hebt contact met andere schoolorganisaties, de beide sectorraden, SIVON en Kennisnet; 
  • Je bent als eerste op de hoogte van het (aankomend) ondersteuningsaanbod/ professionaliseringsaanbod; 
  • Je speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de onderwijssector als geheel.  

We zoeken schoolbestuurders, schoolleiders, interne toezichthouders en beleidsmedewerkers ICT/IBP vanuit het primair en voortgezet onderwijs. Lijkt het je leuk om hieraan deel te nemen en: 

  • beschik je over een brede blik op ontwikkelingen in de sector, zowel op het gebied van digitale veiligheid (informatiebeveiliging en privacy) als professionalisering van bestuurders, schoolleiders en interne toezichthouders; 
  • kan je vanuit het perspectief van de eigen schoolorganisatie/school kijken, maar ook vanuit het perspectief van de sector als geheel; 
  • heb je affiniteit met digitalisering en specifiek digitale veiligheid? 

Meld je dan snel aan! Het is uitdrukkelijk niet nodig om diepgaande kennis te hebben van het onderwerp digitale veiligheid. 

Interesse?  

Reageer zo snel mogelijk, maar in elk geval voor 15 januari 2024 per mail op de vacature. We horen graag waarom je interesse hebt in digitale veiligheid en in deelname aan deze klankbordgroep.  

Er is plaats voor acht klankbordleden en we streven naar een gemêleerde samenstelling van de klankbordgroep met een verdeling: functie, PO/VO, geografische spreiding en grootte bestuur. Je ontvangt uiterlijk 22 januari 2024 bericht over je aanmelding.  

Vragen? 

Met vragen over de klankbordgroep of het profiel kan je terecht bij Hermien Jacobs, projectleider Digitalisering bij de PO-Raad en de VO-raad. 

Vergaderen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten