Nieuws

Partners EDU-V leggen basis voor nieuwe afspraken

De initiatiefnemers van Edu-V hebben de afgelopen maanden gewerkt aan het ontwikkelen van afspraken voor digitale gegevensuitwisseling. De basis is gelegd en de prioriteiten zijn gesteld. De deelnemende sector- en brancheorganisaties in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs hebben dit najaar in kaart gebracht wat de concrete uitdagingen zijn waar scholen mee worden geconfronteerd. Hier gaat Edu-V als eerste mee aan de slag. 

Uitdaging 1: Drempels verlagen voor doorgifte identiteiten 

De privacy van leerlingen is al behoorlijk goed beschermd. We hebben immers al jaren een privacyconvenant. De afspraken van het privacyconvenant gaan straks ook deel uitmaken van het Edu-V Afsprakenstelsel. Maar leveranciers en scholen ervaren ook drempels om gegevens en identiteiten op een veilige manier uit te wisselen. Hierdoor blijft het gebruik van het ECK-iD achter en worden onnodig veel persoonsgegevens uitgewisseld. Zowel leveranciers als scholen ervaren de implementatie van koppelingen tussen systemen als complex. Edu-V maakt afspraken over koppelingen voor doorgifte van het ECK-iD en de standaardattributen. Hierdoor wordt de veiligheid van uitwisselingen verder verbeterd. 

Uitdaging 2: Meer eenduidigheid in kenmerken van digitale leermiddelen  

Leermiddelen laten zich onderling moeilijk vergelijken. Scholen kunnen leermiddelen daardoor lastig vergelijken en het kost leraren veel moeite om leermiddelen met elkaar te combineren voor het creëren van persoonlijke leerlijnen. Edu-V maakt afspraken over kenmerken of beschrijvingen van leermiddelen, die onderlinge vergelijkingen makkelijker maken.

Uitdaging 3: Beter inzicht in toetscijfers en voortgangsgegevens

Omdat toetsresultaten van leerlingen en studenten nu niet altijd worden uitgewisseld tussen de verschillende onderwijssystemen, zijn leraren en docenten onnodig veel tijd kwijt aan het overtypen van cijfers. Daarom maakt Edu-V afspraken over het geautomatiseerd uitwisselen van digitale toetsresultaten en voortgangsgegevens. Leraren en docenten krijgen daardoor beter inzicht in het leerproces van hun leerlingen en studenten.

Uitdaging 4: Eenvoudiger verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen

Het aanschaffen en in gebruik nemen van digitale leermiddelen is vaak complex. Administratieve processen bij de verschillende leveranciers zijn ooit gemaakt voor het leveren van boeken, maar worden inmiddels ook gebruikt voor digitale leermiddelen. Dit leidt geregeld tot problemen bij de levering. Inzicht in de status van leveringen en ingebruikname van een digitaal leermiddel wordt er ook door gehinderd. Tot slot kunnen de huidige administratieve processen belemmeringen opleveren voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. Edu-V maakt afspraken met leveranciers en scholen die moeten leiden tot een vereenvoudiging van de logistieke en administratieve keten.

Werkgroepen en klankbordgroep

Voor deze vier uitdagingen richt Edu-V werkgroepen in. Voordat de werkgroepen begin 2023 aan de slag gaan, heeft Edu-V eind november een architectenraad in het leven geroepen. Deze raad gaat de basis leggen voor het werk van de werkgroepen, opdat de werkgroepen (technisch) goede afspraken maken. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan het nieuwsbericht op de website van Edu-V. 

Bovengenoemde uitdagingen zijn voorgelegd en besproken met de Edu-V klankbordgroep. Dat gaat ook gelden voor de afspraken die de werkgroepen maken. Wil je meedenken en meepraten? Meld je dan aan voor de klankbordgroep

logo edu-v groen vinkje

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten