Nieuws

Scholen zijn goed op weg met informatiebeveiliging en privacy (IBP)

Een groot deel van de schoolbesturen in het primair onderwijs heeft het IBP beleid op orde en passende maatregelen genomen, dit blijkt uit de Monitor IBP. Met dit onderzoek wilden de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet de huidige stand van zaken omtrent IBP en de ondersteuningsbehoefte van scholen in kaart brengen. Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog wat aandachtspunten zijn.

In totaal hebben 1636 schoolbestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren en leraren deelgenomen aan de Monitor IBP. 47 procent hiervan is werkzaam in het primair onderwijs en vijf procent in het speciaal onderwijs. In dit artikel beperkt de PO-Raad zich tot de resultaten uit het primair onderwijs.  

Meer verantwoordelijkheden voor scholen

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 hebben scholen meer verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van privacy. Om scholen te ondersteunen bij het voldoen aan de wetgeving en het opzetten en implementeren van IBP hebben Kennisnet, de PO-Raad en VO-raad de Aanpak IBP ontwikkeld. Dit online stappenplan helpt scholen  om IBP op orde te krijgen. Uit de Monitor IBP blijkt dat 75 procent van de beleidsbepalers aangeeft goed op weg of klaar te zijn de implementatie van IBP-beleid. Slechts één procent geeft aan nog te moeten starten. 

Verder blijkt dat 73 procent van de scholen (bijna) klaar is met beleid ten aanzien het verstrekken van accounts voor gebruikers. Twintig procent geeft aan goed op weg te zijn. Ook vraagt 98 procent van de scholen ouders om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal van leerlingen. 

Aandachtspunten

Uit de Monitor IBP blijkt dat tweederde van de scholen een Functionaris Gegevensbescherming (FG) heeft aangesteld. Een FG houdt binnen de scholen toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. SIVON, de coöperatieve vereniging van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, biedt sinds kort de dienst ‘FG-as-a-service’ aan. De PO-Raad adviseert schoolbesturen die nog geen FG hebben aangesteld om contact op te nemen met SIVON

Ook blijkt uit de Monitor IBP dat er meer behoefte is aan kennis en bewustwording over IBP onder leraren. Zo geeft een kwart van de schoolbestuurders aan dat zij medewerkers niet of onvoldoende bewust maken. De PO-Raad adviseert scholen om gebruik te maken van de IBP-puzzelstukken. Dit voorziet medewerkers op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier van de benodigde kennis over thema’s als de werkplek, sociale media, werken in de cloud of het gebruik van beeldmateriaal. 

Beter beeld van de ondersteuningsbehoefte

De PO-Raad heeft door de Monitor IBP een goed beeld naar de stand van zaken van IBP in het primair onderwijs. Ook is er een beter beeld ontstaan van de ondersteuningsbehoefte van scholen. Het komende jaar zal de PO-Raad een aantal activiteiten ondernemen scholen nog beter van de benodigde informatie en handvatten te kunnen voorzien. Zo wordt de Aanpak IBP verder aangevuld met goede voorbeelden uit de praktijk. Ook worden de resultaten uit de Monitor IBP als nulmeting gebruikt. Eind 2019 vindt er weer een Monitor IBP plaats. 

Meer weten?

Download de volledige resultaten van de Monitor IBP

Downloads

PDF, 1.33 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten