Nieuws

Vraag en antwoord ‘Privacy en registratie corona’ op lesopafstand.nl

Scholen hebben veel vragen over wat er wel en niet wettelijk is toegestaan ten aanzien van het registreren van een eventuele coronabesmetting. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen gezondheidsgegevens niet geregistreerd worden. Wat mogen scholen in dit kader volgens de AVG wel en niet doen? Om scholen te ondersteunen hebben de PO-Raad en VO-raad een Q&A ontwikkeld.

In de Q&A over privacy op lesopafstand lees je wat wel en niet mag bij het registreren van coronabesmettingen op school. Het uitgangspunt is dat scholen in principe geen grondslag hebben om coronabesmettingen te registeren van leerlingen op individueel niveau. Het bijhouden van coronabesmettingen van medewerkers is verboden. Zie ook de Q&A onderwijs tijdens corona van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Op lesopafstand.nl kunnen scholen ook terecht voor een handreiking over gegevensdeling met de GGD bij bron- en contactonderzoek en een handreiking bij besmetting COVID-19 over communicatie richting medewerkers en ouders/verzorgers