Nieuws

,,De virtuele kritische vriend heeft ons een stap op weg geholpen met ons ICT-plan’’

Scholen in het primair onderwijs en hun besturen zijn aan de slag met ICT en willen een volgende stap maken. De PO-Raad ondersteunt ze daarbij. Door zaken op landelijk niveau goed te regelen, door kennis te delen, maar ook door samen met Kennisnet hulp te bieden bij het opstellen en uitvoeren van het innovatie- en investeringsplan Onderwijs & ICT. Zo kunnen schoolbesturen hun ICT-plannen voorleggen aan een onafhankelijke expert. Deze zogeheten ‘virtuele kritische vriend’ neemt het plan online met de schoolbestuurder door, geeft feedback en suggesties voor verbeteringen en beantwoordt openstaande vragen.

Om te laten zien wat de virtuele kritische vriend voor schoolbesturen kan betekenen, sprak de PO-Raad met Marlou Beke, bestuursmanager van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht (OPOPS). Zij vertelde over de wijze waarop OPOPS bezig is met ICT en hoe hulp van de PO-Raad en Kennisnet OPOPS hierbij heeft kunnen ondersteunen.

Welke rol speelt ICT op OPOPS en hoe is dit organisatorisch ingericht?

,,We zitten weliswaar in de beginfase, maar we zijn meer dan overtuigd van de toegevoegde waarde van ICT voor ons onderwijs. Om de wijze waarop deze toegevoegde waarde het best toegepast kan worden binnen onze scholen te bespreken, organiseren we visiebijeenkomsten met de directeuren en leerkrachten die ICT in hun portefeuille hebben. Hierin vragen we ons bijvoorbeeld af wat 21e-eeuwse vaardigheden betekenen, wat de rol van ICT hierin is en waar we naartoe willen. Ook hebben we hebben binnen OPOPS een Kenniskring ICT opgericht. ICT-leerkrachten komen hierin samen om kennis en ervaringen te delen en om samen de inzet van ICT binnen onze scholen te professionaliseren.’’

Wat zijn concrete voorbeelden van ICT- en innovatievraagstukken op OPOPS?

,,Een concreet voorbeeld is dat een aantal scholen met tabletonderwijs via Snappet gaat werken. Een voorwaarde hiervoor is allereerst dat de ICT-infrastructuur op orde is. Zo moeten alle klaslokalen bijvoorbeeld WiFi-toegankelijk worden, iets wat tot nu toe nog niet zo is. Vervolgens moeten er criteria worden geformuleerd waarbinnen de scholen vrij zijn om eigen devices aan te schaffen. Op dit moment heeft elke school namelijk nog zijn eigen werkwijze voor wat betreft ICT.’’

Waar loopt OPOPS tegenaan bij deze vraagstukken?

,,Het eerste waar we tegenaan liepen is hoe we zo’n integraal plan op papier moest krijgen. Waar moet je mee beginnen en welke stappen moet je nemen? En welke vragen breng je intern tot een antwoord en waarvoor moet je externe hulp inschakelen? Het is allemaal vrij nieuw. We hebben geen multimediaspecialist in huis, daarom is het moeilijk om te zien wat de behoefte in de toekomst zal zijn. Waar we ook tegen aanliepen waren offertes die we kregen van externe partijen. Het gaat over gigantische bedragen en het ontbreekt ons aan kennis en ervaring om in te kunnen schatten wat nodig is en wat een goede prijs is.’’

Welke stappen hebben jullie gezet om dit op te lossen?

,,We hebben allereerst een (technische) ICT-specialist ingehuurd die ons heeft geholpen met het in kaart brengen van onze behoefte voor wat betreft de interne ICT-infrastructuur en internetverbindingen. In onze gemeente is bijvoorbeeld slechts beperkt glasvezel aanwezig. Ook heeft deze persoon ons geadviseerd bij onze contractgesprekken met externe partijen.’’

,,Daarnaast hebben we het concept van ons Onderwijs & ICT-plan voorgelegd aan de virtuele kritische vriend van de PO-Raad en Kennisnet. Zij hebben hun bevindingen hierover met ons gedeeld en meegedacht over verdere uitwerking hiervan. Daarnaast heeft de Helpdesk van Kennisnet meegekeken naar voorstellen van commerciële partijen met betrekking tot onze ICT-infrastructuur en advies gegeven over welke vervolgvragen we deze partijen kunnen stellen.’’

Op wat voor manier bent u geholpen? In welke mate was dit een oplossing voor het vraagstuk?

,,Het heeft ons handvatten geboden voor het zetten van de eerste stappen. We zijn nu een goed eind op weg. We hebben veel informatie ingewonnen en het Onderwijs & ICT-plan ligt er. In de startfase is de ondersteuning van de PO-Raad en Kennisnet zeker welkom. Daarna moet je het natuurlijk zelf doen.’’

Wat voor ondersteuning op het gebied van ICT verlangt u nog meer in de toekomst?

,,We zouden gebaat zijn bij nog meer ondersteuning bij en kennis van de risico’s van financiën met betrekking tot ICT, het onderhandelen met ICT-leveranciers,  privacy-issues en belangenbehartiging. Daarnaast merken we dat ICT-bedrijven veel expertise hebben, maar niet zo zeer van de combinatie ICT en onderwijs. Er zou dus wat meer een brug moeten worden gevormd tussen onze sector en de ICT-wereld.’’