Nieuws

Google Workspace for Education blijven gebruiken? Voer eerst deze handelingen uit

De hoge privacyrisico’s in Google Workspace for Education worden weggenomen door het akkoord dat SIVON en SURF in juli hebben bereikt met Google. Om Workspace for Education te blijven gebruiken, moeten scholen zelf nog een aantal handelingen uitvoeren. In een artikel op de website van SIVON lees je daar meer over.

Als je Google Workspace for Education wilt blijven gebruiken, dan moet je 3 handelingen uitvoeren, namelijk: 

  1. De juiste (technische) instellingen invoeren. De standaard instellingen van Google Workspace geven niet de beste bescherming van persoonsgegevens. Neem de tijd om alle instellingen goed te zetten en op de juiste wijze te communiceren naar uw medewerkers.
  2. De nieuwe Google voorwaarden accepteren. Google stuurt alle bekende it-administrators (systeembeheerders) van Workspace for Education (Plus) een e-mail met informatie over het accepteren van de nieuwe overeenkomst met Google. Heb je op 13 augustus 2021 nog niets ontvangen van Google? Vul dan dit formulier in.
  3. Een onderwijsspecifieke Data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren. De AVG schrijft voor dat elke onderwijsinstelling zelf een eigen risicoafweging moeten maken. Dit heeft niet alleen te maken met de formele verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, maar ook met de specifieke manier waarop Google Workspace for Education binnen jouw organisatie wordt ingezet en de maatregelen die daarbij zijn genomen.

In het genoemde artikel op de website van SIVON wordt elke handeling nader toegelicht. Daar vind je handleidingen en meer achtergrondinformatie.

Meer informatie

Vanaf half augustus organiseert SIVON elke week een webinar om scholen te informeren over de nieuwe voorwaarden, de onderwijsspecifieke DPIA en de technische instellingen. Bekijk de verschillende datums in de agenda en meld je aan. 

Heb je nog vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten