Nieuws

Lerend netwerk ICT, iets voor u?

Om de verdere professionalisering van schoolbesturen op het gebied van ICT te stimuleren, start de PO-Raad in de komende maanden een lerend netwerk ICT. Hierin gaat een groep schoolbestuurders samen aan het werk om met en van elkaar te leren over het thema Onderwijs en ICT. Iedere schoolbestuurder kan zich aanmelden voor dit lerend netwerk.

In de eerste fase van het lerend netwerk zal een situatieschets worden gemaakt (hoe staan we er voor?) en een persoonlijke reactie daarop worden geformuleerd (wat vind ik daar van?). Deze inventarisatie of zelfevaluatie leidt vervolgens tot een leervraag waar u als bestuurder een antwoord op wilt.

Een eerst belronde langs schoolbestuurders heeft een aantal interessante vraagstukken opgeleverd. Deze kunnen dienen als voorbeelden van mogelijke leervragen:

  • Hoe kom ik van een visie op onderwijs naar een visie op ICT, en vervolgens naar uitvoering?
  • Hoe betrek ik de rest van de organisatie bij de verdere inzet van ICT (hoe krijg ik de leraren mee)?
  • Wat regel ik centraal (bestuursniveau) en wat regel ik decentraal (schoolniveau) als het gaat om ICT?
  • Hoe ga ik om met het professionaliseren van mijn team op het gebied van ICT?

In vijf bijeenkomsten gaat het lerend netwerk ICT vervolgens aan de gang met de door u vastgestelde leervragen. U zet daarin zelf stappen en spiegelt deze steeds aan andere bestuurders. Bij iedere bijeenkomst sluit een expert op het gebied Onderwijs & ICT aan, bijvoorbeeld iemand van Kennisnet.

Het netwerk wordt verder ondersteund door een netwerkbegeleider. Die denkt al met u mee in de eerste fase, bij het opstellen van de zelfevaluatie en het formuleren van de leervraag. En zal vervolgens bij alle bijeenkomsten aanwezig zijn en de bestuurders bijstaan in het leerproces.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u uw interesse in het lerend netwerk kenbaar maken of meer informatie hierover ontvangen? Dan kunt u zich wenden tot Eelke Bosman, beleidsadviseur Onderwijs en ICT, via mail of telefonisch op 06 139 69 041. 

Update: startbijeenkomst op 12 mei

Inmiddels heeft een aantal schoolbesturen zich aangemeld voor het lerend netwerk. Op 12 mei wordt er daarom in Utrecht een startbijeenkomst georganiseerd. Er zijn nog plekken, dus mocht u geïnteresseerd zijn in het lerend netwerk ICT dan kunt u kunt zich hier aanmelden voor deze startbijeenkomst. Wilt u meer informatie over het lerend netwerk ontvangen, dan kunt u zich wenden tot Simone van der Reep.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten