Nieuws

Meer grip op de klas met behulp van de online cursus leerlijnen

Steeds meer scholen kiezen ervoor om leerlijnen toe te passen binnen het onderwijs. En dit biedt voordelen voor zowel de leerling als de leerkracht. Door meer los te komen van methodes en werkboeken kun je als leerkracht zelf passende manieren bedenken om de lesstof beter aan te laten sluiten op wat de leerling nodig heeft. Dit zorgt niet alleen voor betere resultaten maar maakt het onderwijs ook leuker. Veel scholen zijn nog zoekende om het werken met leerlijnen vorm te geven. Om deze scholen op weg te helpen is de gratis, online cursus ‘Werken met leerlijnen’ ontwikkeld. Deze online cursus helpt om als school een visie te ontwikkelen op het werken met leerlijnen maar ook bij het maken van gefundeerde keuzes. De online cursus is een tussenresultaat van de versnellingsvraag van de Rijdende School.  

Methodes versus leerlijnen: hoe zat het ook alweer?
De methode bepaalt welke stof er op welk moment en op welke manier wordt aangeboden. De leerinhoud en leeractiviteiten zijn opgezet vanuit de kerndoelen en referentieniveaus. Bij het werken met leerlijnen staan de kerndoelen en referentieniveaus als einddoel centraal. Aan deze kerndoelen vormen afgeleide tussendoelen de leidraad voor het aanbod. Dit biedt leerkrachten de mogelijkheid om zelf de leerinhoud en leeractiviteiten aan te passen aan actuele vraagstukken, interesses of thema’s.

De cursus
De online cursus is een coproductie tussen de Rijdende School en KPC. Deze cursus is opgezet om medewerkers en leerkrachten praktische handvatten te bieden om met leerlijnen aan de slag te gaan. Zo komen alle aspecten van het ontwerpen, organiseren en evalueren van leerlijnen aan bod. Naast de Rijdende School delen ook Het Talent, O4NT en de Montessorischool Soest hun ervaringen met leerlijnen. In de cursus vertellen zij hoe zij het gebruik van leerlijnen een plaats hebben gegeven binnen hun onderwijsconcept.  
 
Wat levert het werken met leerlijnen op?

Sharon Zuidgeest, leerkracht en coördinator DigiDagProgramma bij de Rijdende School: „Het toepassen van leerlijnen in de klas geeft je grip op de klas en meer inzicht in het leerproces van de leerling. Met behulp van de online cursus hopen wij leerkrachten meer inzicht te geven in het curriculum zodat zij beter in kunnen spelen op leerling zelf.”

De online cursus is overigens niet alleen voor leerkrachten bedoeld. Ook IB’ers en coördinatoren kunnen met de cursus aan de slag. En daar ligt juist de kracht van de cursus volgens Sharon Zuidgeest: „De cursus is voor iedereen toegankelijk en toepasbaar en biedt een verdieping van de theorie waar je praktisch mee aan de slag kunt. Doe dit vooral samen in plaats van individueel. Door het gezamenlijk doorlopen van de cursus weet je als school wel weer goed waar je voor staat.”

De versnellingsvraag: van tussen- naar eindresultaat
Met haar versnellingsvraag wil de Rijdende School goed inzicht krijgen waar een leerling staat in het curriculum om vervolgens de individuele leerlijn te kunnen bepalen. De online cursus is een tussenresultaat uit de versnellingsvraag. Een van de beoogde eindresultaten is dat de methodes ‘gemetadateerd’ worden aan de leerlijn. Sharon Zuidgeest over het proces: „We hebben hier al behoorlijke stappen gezet. Zo zijn we op dit moment in gesprek met de uitgeverijen, zijn we aan de slag met de proeftuin van Kennisnet en SLO, en heeft SLO leerjaardoelen voor ons opgesteld, in plaats van het referentiekader.” Op de vraag wanneer het eindresultaat verwacht kan worden reageert ze positief „Dit heeft tijd nodig. Maar er is meer beweging dan er ooit is geweest, en dat alleen al is heel fijn” aldus Sharon Zuidgeest. 
 
Zelf aan de slag met de cursus ‘Werken met leerlijnen’?
Volg de cursus online op http://maken.wikiwijs.nl/81931/Werken_met_leerlijnen 

Zelf een versnellingsvraag indienen?
Deze online cursus is een tussenresultaat uit de versnellingsvraag van de Rijdende School. Met de versnellingsvragen wil de PO-Raad in samenwerking met Kennisnet belemmeringen wegnemen op het gebied van innovatie met ICT binnen het onderwijs. Het gaat om vragen waar vanuit markpartijen nog geen oplossing of antwoord voor handen is.  

De leden van de PO-Raad kunnen deze periode nog een versnellingsvraag indienen tot uiterlijk 25 januari 2017. Werk niet langer zelfstandig aan een oplossing en schakel onze hulp in. Zo kunnen wij, in samenwerking met u, uw vraag beantwoorden en de sector verder helpen.

Meer weten over versnellingsvragen? www.poraad.nl/versnellingsvragen