Nieuws

Meer inzicht in de voortgang van de leerling met behulp van ICT

Hoe kun je ICT zo laten werken dat scholen leerlingen meer maatwerk kunnen bieden aan leerlingen? In de bijeenkomst ‘Inzicht in de leerling’ eind september stond deze vraag centraal. De Vereniging IkOok, de Rijdende School en basisschool Het Palet, drie indieners van een versnellingsvraag, deelden hun ervaringen met educatieve uitgevers, publieke partijen en systeemontwikkelaars. “We hadden nooit durven dromen dat we al zo ver zijn gekomen.”

Werken met leerlijnen en leerdoelen, digitaal lesmateriaal dat aansluit bij het niveau en het tempo van leerlingen en een overkoepelend dashboard. Deze elementen helpen om te komen tot meer maatwerk in de klas, zo geven de drie scholen aan tijdens de bijeenkomst ‘Inzicht in de leerling’. Maar nog niet alle mogelijkheden zijn benut. Dat kan alleen als alle betrokken partijen blijven samenwerken, experimenteren, voortbouwen op de bestaande inzichten en vooral ook in dialoog blijven met elkaar.

Stokje overnemen

Zo vertelde Hans van Alphen, schooldirecteur van Het Palet in Almere, over het ontwikkelen van een overkoepelend dashboard : “Samen met dashboardontwikkelaars Briter en Leeruniek en leermiddelenuitgevers Muiswerk en Oefenweb hebben we in het klein geëxperimenteerd met een overkoepelend dashboard.”  Cruciaal waren de wil tot samenwerking en het open staan voor elkaars perspectief.

Een overkoepelend dashboard biedt leraren inzicht in voortgang van leerlingen. Daarnaast worden in het dashboard oefenresultaten vanuit de verschillende leermiddelen samengebracht aan de hand van leerdoelen. “Wie neemt het stokje over?” vraagt Van Alphen de zaal.

Ook Ineke Salentijn, lerares bij de Sterrenschool, benadrukt het belang van samenwerking en met elkaar in dialoog gaan. Om meer inzicht te krijgen in de leerlijn van leerlingen, namen zowel de Sterrenschool als De Rijdende School, deel aan de Proeftuin Rekenen. In deze experimentele digitale leeromgeving ontdekten de leraren hoe een overkoepelend dashboard kon helpen bij meer maatwerk voor het vak rekenen. De inzichten rond deze pilot vindt u in de publicatie ‘ Proeftuin Rekenen: 12 inzichten over het (gaan) werken met een overkoepelend dashboard ’.

Complexe problemen vragen om kleine stapjes

De experimenten en pilots in de drie versnellingsvragen zijn een mooie start op weg naar meer maatwerk in de klas en meer inzicht in de voortgang van leerlingen, zo vonden de aanwezigen tijdens de bijeenkomst. Maar voor diepgaande oplossingen is een blijvende samenwerking tussen scholen en marktpartijen noodzakelijk.

Zo pleiten de uitgevers en leveranciers tijdens de bijeenkomst voor meer professionalisering op scholen en een heldere vraagstelling. “Het helpt als scholen vooraf goed nadenken over hun business case”, geven zij aan. En complexe problemen vragen om kleine stapjes, dus in het klein experimenteren en kijken naar wat mogelijk is.

Scholen zien graag dat uitgevers hun methodes meer inzichtelijk maken aan de de hand van leerdoelen, en deze in kleinere stukken beschikbaar stellen in plaats van volledig uitgewerkte methodes aan te bieden.

Succesvolle dialoog

De drie indieners van een versnellingsvraag blikken tevreden terug op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.De belangrijkste opbrengst is dat de wensen van scholen veel breder bekend zijn bij marktpartijen en dat er een dialoog is ontstaan.

“Het belang en de urgentie van gezamenlijk experimenteren door scholen en marktpartijen is voelbaar. We weten elkaar nu beter te vinden”, zegt een van de aanwezigen. “De verschillende partijen zullen samen in beweging moeten komen om deze mooie ontwikkeling stap voor stap voort te zetten.”

Meer weten?

Lees meer over het overkoepelend dashboard voor leraren in het primair onderwijs in het praktijkvoorbeeld op www.slimmerlerenmetict.nl. U vindt daar ook het praktijkvoorbeeld over meer maatwerk rekenen en het praktijkvoorbeeld over werken vanuit leerlijnen .

Een versnellingsvraag is een actueel vraagstuk dat speelt bij meerdere scholen rond de inzet van ICT in het onderwijs. Kennisnet en de PO-Raad ondersteunen van 2015 tot en met 2018 scholen bij de beantwoording van deze vragen vanuit het programma Slimmer leren met ICT. Benieuwd naar de resultaten of op zoek naar oplossingen? Kijk op www.slimmerlerenmetict.nl.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten