Nieuws

Nieuwe handreiking ict-bekwaamheid

Wat werkt wel en wat werkt niet bij de professionalisering van ict-bekwaamheid van leraren? En waar begin je mee? Hierover leven veel vragen binnen scholen en schoolbesturen. De ‘Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid’ biedt leesvoer, kijk- en luister tips en handige vragenlijsten, die je kunt inzetten voor de dialoog met alle sleutelfiguren in de schoolorganisatie die betrokken zijn bij ICT-bekwaamheid.


In de ‘Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid’ wordt gekeken naar de rollen van de leraar, de schoolleider, de i-coach, de stafmedewerker en de bestuurder. Vanuit iedere rol kunnen scholen het gesprek aangaan over ict-bekwaamheid. Het initiatief kan bij iedereen in de schoolorganisatie liggen en het doel van het gesprek kan ook verschillen: van een concrete vraag of een probleem oplossen tot het verkennen van een strategische beleidsmatige keuze.


16 ICT-bekwaamheden


Kennisnet formuleerde 16 ICT-bekwaamheden voor de leraar. Dit geeft een totaaloverzicht van vaardigheden die een leraar kan verwerven. Deze bekwaamheden vormen de leidraad om zelf aan de slag te gaan met een doordachte aanpak van ICT. Daarbij kiezen sleutelfiguren zelf de thema’s en onderwerpen die op hun school belangrijk zijn. De bekwaamheden zijn dus niet bedoeld als een normerende lijst of standaardset met ICT-competenties waar iedere leraar aan zou moeten voldoen.


Lees meer over de handreiking op ons kennisplatform Samen Slimmer PO 
 
De verschillende rollen bij ICT-bekwaamheid gevisualiseerd