Nieuws

Ontwikkel 21e eeuwse vaardigheden in het iNNOVATORIUM

Creatief en kritisch denken, probleemoplossend vermogen, mediawijsheid, communiceren en samenwerken. Enkele voorbeelden van vaardigheden die huidige leerlingen in de toekomst nodig hebben om succesvol te kunnen zijn in de samenleving. Veel scholen hebben het ontwikkelen van deze 21e eeuwse vaardigheden al opgenomen in hun lesaanbod. Maar Onderwijsgroep Fier gaat met de oprichting van het iNNOVATORIUM nog een stapje verder. In deze inspirerende ruimte geven zij leerlingen én leerkrachten de gelegenheid om, met behulp van de meest recente ICT-ontwikkelingen, aan de slag te gaan met 21e eeuwse vaardigheden. En dit geldt niet alleen voor de scholen binnen Onderwijsgroep Fier, maar ook voor andere scholen in de regio.

Directeur-bestuurder Mark Vrolijk: „Wij willen graag een regiofunctie vervullen. In het iNNOVATORIUM kunnen leerlingen en leerkrachten, op een actieve manier, de benodigde ‘skills’ ontwikkelen die passen bij de snelle ontwikkelingen van deze tijd. Het gaat hier om een andere manier van onderwijzen waarbij leerkrachten zich verder kunnen professionaliseren en leerlingen zich meer bewust worden van hun eigen mogelijkheden.”

Maar het iNNOVATORIUM is meer dan een plek waar leerlingen en leerkrachten vaardigheden kunnen ontwikkelen met behulp van Virtual Reality brillen, robots, hightech Lego en video- of fotobewerking. Het iNNOVATORIUM is ook een plek om te inspireren. Op een van de wanden is dan ook een tijdlijn met beroemdheden uit het heden en verleden opgenomen. Van Caesar tot Steve Jobs en van Rembrandt tot Mark Zuckerberg. Onderwijsgroep Fier daagt haar leerlingen uit met de vraag ‘ben jij de volgende op die muur?’

Leerlijn programmeren
Een deel van het lesaanbod in het iNNOVATORIUM is gebaseerd op de leerlijn programmeren die eerder dit jaar is opgeleverd. Deze leerlijn is een coproductie tussen Onderwijsgroep Fier en Oponoa en is met ondersteuning van de SLO, Kennisnet en de PO-Raad tot stand gekomen. Deze leerlijn is ontstaan uit de versnellingsvraag van Oponoa en is voor iedere school beschikbaar.

Meer informatie?
Lees meer over het iNNOVATORIUM
Lees meer over 21e eeuwse vaardigheden
Lees meer over de leerlijn programmeren
Lees meer over versnellingsvragen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten