Nieuws

Op weg naar een online verzamelplaats digitale geletterdheid voor het speciaal onderwijs

Het creëren van een online verzamelplaats met lesmateriaal over digitale geletterdheid voor leerlingen in het speciaal onderwijs, dat is het doel van de versnellingsvraag van de Onderwijsspecialisten. Binnen deze verzamelplaats komt er speciale aandacht voor het thema mediawijsheid. Dit is nodig omdat leerlingen uit het speciaal onderwijs de mogelijke gevolgen en risico’s van social media onvoldoende kunnen overzien. De PO-Raad en Kennisnet bieden expertise en ondersteuning om deze vraag te beantwoorden.

De Onderwijsspecialisten bestaat uit 25 scholen voor speciaal onderwijs in de regio’s Veluwe, Arnhem en de Achterhoek. Mediawijsheid is een belangrijk thema binnen dit schoolbestuur. Zo belangrijk zelfs, dat het een speerpunt is in het ict-beleidsplan. De Onderwijsspecialisten is een van de initiatiefnemers van het platform www.gewoonmediawijzer.nl. Deze website biedt informatie en tools voor leraren, begeleiders en ouders zodat zij kennis over mediawijsheid kunnen vergroten bij leerlingen uit het speciaal onderwijs. Ook biedt de website praktische tools om het gesprek aan te kunnen gaan met de leerlingen.

Maar naast www.gewoonmediawijzer.nl is er nog meer lesmateriaal, tools en kennis beschikbaar over digitale geletterdheid en mediawijsheid. Maar dit is vaak versnipperd te vinden. De beoogde online verzamelplaats biedt straks uitkomst voor leraren en begeleiders uit het speciaal onderwijs die op zoek zijn naar lesmateriaal over deze thema’s. De PO-Raad houdt u op de hoogte van de voortgang van deze versnellingsvraag via www.slimmerlerenmetict.nl

Laatste versnellingsvraag

Dit is de laatste versnellingsvraag die van start gaat. Sinds 2015 zijn er vanuit het programma ‘Slimmer leren met ict’ zo’n 25 vragen gesteld. Naast deze vraag zijn er nog elf lopende vragen. Doel is om deze vragen in de loop van dit jaar te beantwoorden. Vanzelfsprekend worden de resultaten en geleerde lessen met de sector gedeeld op www.slimmerlerenmetict.nl  

Eerder diende de Onderwijsspecialisten een versnellingsvraag in om te komen tot een leerlingvolgsysteem voor het speciaal onderwijs. Bekijk hier de resultaten of bekijk de overige afgeronde vragen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten