Interview

Prettige ontdekkingsreis op weg naar werkdrukvermindering

OBS Akkrum ging aan de slag met Value Stream Mapping (VSM), ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen. In deze methode ging het lerarenteam zelf aan de slag om processen die voor werkdruk zorgen in kaart te brengen. Daarna zochten ze gezamenlijk naar kansrijke oplossingen. Directeur Herman Gebben van OBS Akkrum blikt terug. “Het was mooi om te horen dat het team de sessies zowel nuttig als plezierig vond.”

“Ik heb het als een goede methode ervaren”, begint Gebben. “Doordat de leraren een aantal werkprocessen stap voor stap in beeld brachten, kregen ze begrip van de knelpunten. Deze methode voorkomt ook dat je vooringenomen bent, en meteen naar de oplossingen springt zonder dat je het probleem helder hebt.”

Eenvoudige oplossingen

“Vaak zit de oplossing in kleine aanpassingen. Toen een van mijn leraren zijn omgang met extra hulp aan groepjes leerlingen beschreef, kwam hij er zelf al achter dat zijn planning niet klopte. Hij rekende een kwartier per groepje, maar hield geen rekening met extra taken. Daardoor had hij geen tijd om een rondje door de klas te maken, de groep goed af te ronden of een volgende groep voor te bereiden. Een ander voorbeeld is groepsplannen samen voorbereiden. Zo kom je tot nieuwe inzichten. Allemaal niet wereldschokkend natuurlijk. Maar door werkprocessen stap voor stap door te lopen, krijg je er goed zicht op.”

Universeel toepasbaar

“Wij kozen niet heel bewust voor deze methode. Maar we kwamen er gaandeweg achter dat Value Stream Mapping goed bij onze school past. De leraren hadden zelf de regie, dat vond ik er vooral goed aan. Ze brachten de problemen die voor werkdruk zorgen zelf in kaart, en formuleerden oplossingen. VSM kan ook voor andere scholen een uitkomst zijn. Zeker als ze beter in beeld willen krijgen waar het precies in hun werkprocessen misloopt.”

Implementeren

Wat heeft OBS Akkrum uiteindelijk met de gevonden oplossingen gedaan? “Voor ons team is deze methode een goede aanvulling op die van Stichting leerKRACHT, waar we nu al mee werken. We hebben een aantal onderdelen ook al hieraan toegevoegd. De komende jaren gaan we ons best doen om de gevonden oplossingen verder door te ontwikkelen en toe te passen.”

Fijne ontdekkingsreis

“Wat ik vooral mooi vond aan deze methode”, benadrukt Gebben ‘is dat de sessies niet alleen nuttig, maar ook plezierig waren. De leraren gaven dit ook terug. Ze vonden het heel fijn om samen op ontdekkingsreis te gaan, en het gevoel te krijgen dat ze met hun eigen oplossingen hun werkdruk verminderen. Daarvoor doe je het uiteraard ook.”

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten