Nieuws

Tweede Kamer wil snel internet voor alle scholen

De Tweede Kamer wil dat alle scholen in het primair onderwijs uiterlijk in 2017 zijn aangesloten op snel internet. Ze stemde daartoe dinsdag in met een voorstel van de ChristenUnie.

Het voorstel volgt op een oproep van de PO-Raad afgelopen zomer om hier snel werk van te maken. Dat is nodig omdat veel leerlingen in het primair onderwijs de dupe dreigen te worden van gebrekkig internet op hun school als nu niet wordt ingegrepen. Met de groeiende vraag naar digitaal, adaptief lesmateriaal, nemen ook de eisen toe die worden gesteld aan internet. De huidige internetverbindingen zijn daarop lang niet altijd berekend. Uit onderzoek blijkt dat 59 procent van de scholen (4425 scholen) nu geen toegang heeft tot toekomstbestendig, betaalbaar en snel internet. Duizenden leerlingen hebben daar nu al last van. Zij kunnen daardoor niet profiteren van modern en uitdagend onderwijs.

De PO-Raad is dan ook verheugd over het besluit van de Tweede Kamer.

Regionaal samenwerken

Om goed internet voor scholen te regelen, zou bovendien regionaal moeten worden samengewerkt met provincies, gemeenten, internetaanbieders en bedrijven, vindt de Kamer. De PO-Raad onderschrijft het belang daarvan om lokaal maatwerk te kunnen leveren. ,,Goed internet behoort tot de basisinfrastructuur van Nederland, vergelijk de infrastructuur voor het verkeer. Daarmee is het ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel Rijksoverheid, lokale overheden, bedrijven als de onderwijssector’’, aldus Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad.

De Kamer wil ook dat het investeringsfonds dat afgesproken is in het bestuursakkoord wordt ingezet om toegang tot snel, toekomstvast, betrouwbaar en betaalbaar internet te helpen regelen.

De PO-Raad roept de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken op om hieraan prioriteit te geven in het Doorbraakproject Onderwijs en ICT, waar de PO-Raad ook aan deelneemt.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten