Aan de slag

Vijf nieuwe video's: afstandsonderwijs en de heropening van scholen

Vanaf maandag 11 mei openen de basisscholen in Nederland weer hun deuren. Daarom in deze nieuwe reeks video's van de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED ook aandacht hiervoor. Schoolleider Eva Naaijkens en sociaal pedagoog Bert Smits uit Vlaanderen delen hun ideeën. Daarnaast lessen over afstandsonderwijs van Alma van den Bos van de Rijdende School,  onderwijsbegeleider René van Engelen en techniekdocent Stefan van der Pol.

Blended learning - leraar Alma van den Bos

Hoe kun je leerlingen op maat begeleiden en volwaardig onderwijs geven als je afhankelijk bent van de combinatie van fysieke en online lessen? In deze video helpt Alma van den Bos van Stichting  Rijdende School je op weg met blended learning.

Alma van den Bos is leraar en coördinator van het afstandsonderwijs bij Stichting Rijdende School. Deze stichting richt zich op onderwijs aan circus- en kermiskinderen die in de zomer door het land trekken met hun ouders. Naast lesgeven, houdt Alma van den Bos zich tijdens de coronacrisis bezig met de ondersteuning van reguliere basisscholen bij het vormgeven van onderwijs op afstand. 

Kijk hier voor meer praktijklessen vanuit de Rijdende School en onderwijs op afstand/in nabijheid

Externe video URL

Praktijkonderwijs op afstand - docent techniek Stefan van der Pol

In het voortgezet speciaal onderwijs werken leerlingen vaak aan praktijkopdrachten. Hoe pak je dit aan via afstandsonderwijs? Docent techniek Stefan van der Pol legt uit hoe je dit organiseert én kunt meegenieten van de resultaten.

Stefan van der Pol werkte jarenlang in de bouw, maar maakte in 2008 de overstap naar het onderwijs. Na een paar jaar basisonderwijs is Stefan inmiddels acht jaar werkzaam bij Praktijkcollege de Schakel in Haarlem. Daar is hij mentor en geeft hij les in techniek en mediawijsheid.

Meer informatie over de video van Stefan.

Externe video URL

Groepsvorming bij afstandsonderwijs - onderwijsbegeleider René van Engelen

In deze video beschrijft René van Engelen hoe groepsdynamiek werkt, met name bij afstandsonderwijs en het weer opengaan van de scholen. Hij maakt inzichtelijk hoe dit verschilt met de normale onderwijssituatie en geeft tips om van je klas echt een groep te maken.

René van Engelen is zelfstandig onderwijsbegeleider, auteur en interim-directeur. Hij is gespecialiseerd in groepsdynamiek, jongensgedrag, hoogbegaafdheid en schoolleiderschap.  Daarnaast heeft hij interesse voor het vergroten van de onderzoekende houding van leraren door middel van reflectie. René is auteur van meerdere boeken over dynamiek in de klas en hoe om te gaan met jongens in het onderwijs.  

Meer informatie over de video van René.

Externe video URL

Weer open: een voorbereid team en een voorbereide school - schoolleider Eva Naaijkens

In deze video beschrijft schoolleider Eva Naaijkens hoe we van 'onderwijs op afstand' terug kunnen naar 'onderwijs in nabijheid'. Aan de hand van drie bouwstenen legt ze uit hoe je een goed plan kunt maken met je school. Kwaliteitskaarten bieden hierbij houvast om de inhoudelijke focus en de inrichting van het onderwijs  vorm te geven.

Eva Naaijkens is schoolleider van de Alan Turingschool in Amsterdam. Daarvoor was ze negen jaar schoolleider van SBO de Michaelschool. Deze Amersfoortse school werd onder haar leiding driemaal achter elkaar als excellent beoordeeld. Eva was mede-auteur van het boek 'En wat als we nu weer gewoon eens gingen lesgeven?'

Meer informatie over haar video.

Externe video URL

Heropening van scholen: werken aan een draaiboek - sociaal pedagoog  Bert Smits 

Hoe pak je de heropening van de scholen aan? Welke vraagstukken kom je tegen?  Sociaal pedagoog Bert Smits biedt handvatten om tot een draaiboek te komen. Interessant daarbij: hij vertelt vanuit een Vlaams perspectief. 

Bert Smits is sociaal pedagoog met een passie voor leer- en veranderprocessen. Al jaren begeleidt hij (hoge)scholen in Vlaanderen en Nederland op het gebied van curriculumontwikkeling, teamwerking, onderwijsbeleid, visievorming, fusies en samenwerking. Hij is oprichter van het Mysterie van Onderwijs, een  platform dat onderwijsinnovatie van onderuit stimuleert, en van Schoolmakers. Dit is een coöperatie die scholen begeleidt bij pedagogisch-didactische vraagstukken en schoolontwikkeling. Daarnaast is Bert Smits mede-auteur van boeken zoals 'De Jeugd is Tegenwoordig' en 'Iedereen Schoolmaker, investeren in samen leren'. 

Meer informatie over zijn video

Externe video URL

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten