Interview

'We willen écht de koppeling maken vanuit visie naar Snappet in de klas'

In het schooljaar 2018-2019 zijn de scholen van Dynamiek gestart met het werken met het digitale adaptieve leermiddel Snappet. De keuze daarvoor was tweeledig, vertelt Mieke Engelbertink, manager ICT bij Dynamiek. “We hadden veel verouderde apparatuur in onze scholen en de mogelijkheid om Snappet tablets te gaan leasen bood daarom veel perspectief. Daarnaast waren scholen enthousiast over de mogelijkheid om data en resultaten uit Snappet te halen en daarmee het nakijkwerk te beperken.” 

De ervaringen van het afgelopen schooljaar zijn dus positief, maar er is ook een andere kant: “We zagen dat de vragen die leerkrachten aan de interne Snappet-coaches stellen vooral gaan over detail- en leerlingniveau. Scholen spraken de wens uit om de relatie beter te kunnen leggen tussen leerlijnen en de mogelijkheden van het programma, door zo een betere kijk op de inzet van adaptieve middelen te krijgen. Deze wens is niet zo vreemd, want de keuzes zijn destijds vooral gemaakt vanuit gebruiksgemak en niet vanuit visie.”

Geen doel op zich

Daarom wil Dynamiek tijdens dit schooljaar alsnog die stap zetten. “Werken met ICT is een onderdeel van ons strategisch beleidsplan, geen doel op zich. We willen écht de koppeling maken vanuit de visie naar wat we doen in de klas. Waarom gebruiken we als schoolteam digitale adaptieve leermiddelen en welke doelen willen we ermee bereiken? Hoe zorgen we ervoor dat leerlijnen leidend zijn? En hoe kunnen we talenten en behoeften van leerlingen beter in beeld krijgen en daar ons onderwijs op afstemmen? Deze vragen willen we met elkaar gaan beantwoorden.”

Deskundigheidsbevordering

Op deze manier gaan werken met digitale adaptieve leermiddelen vraagt ook vaardigheden van leerkrachten, vervolgt Engelbertink. “Het kunnen interpreteren van data, stellen van doelen en maken van keuzes voor bijvoorbeeld instructie is geen vanzelfsprekendheid. Daar willen we een plan voor ontwikkelen. We hebben al ideeën voor de opzet en hebben daar de kwaliteitsteams bij betrokken. Het is fijn dat we hier dankzij de innovatievraag en met een procesbegeleider mee aan de slag kunnen gaan. Samen met onze bovenschools ondersteuningscoördinator gaan we zorgen voor de koppeling tussen leerlijnen en pedagogisch denken. Het is best een uitdaging, maar mijn onderwijshart gaat er wel harder van kloppen!”

Beweging en eigenaarschap

In oktober zijn de kwaliteitsteams en directeuren van Dynamiek bij elkaar gekomen voor een startbijeenkomst van het project. Engelbertink: “We zien deze sessie als een nulmeting en zijn met elkaar in gesprek gegaan over de hulpvragen. Die kunnen per team en leerkracht anders zijn, en dat mag. Juist van de verschillen kunnen we leren en zo elkaar versterken. De kwaliteitsteams krijgen een actieve rol, we hebben hen nodig om een beweging te laten ontstaan.” Na de startbijeenkomst is bepaald wat de volgende stap is: “Scholen hebben de ambitie uitgesproken om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van Snappet en handvatten te krijgen hoe dit effectief in te zetten. Samen met een Snappet trainer maken we een nulmeting en een plan voor de aanpak. Ook volgen er interne werkafspraken en trainingen. Kortom: het loopt al prima!”

Het enthousiasme is groot, zowel bij Mieke als bij de teams, vertelt ze. “Snappet gebruiken we weliswaar al, maar voor mijn gevoel gaan we nu pas écht beginnen. Mijn eigen ambitie? Meer eigenaarschap laten ontstaan bij leerkrachten, maar uiteindelijk ook bij kinderen. Want daar gaat het uiteindelijk om.”

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten