Nieuws

Zet ICT in om het onderwijs te verbeteren

Zet je ICT in binnen je school of bestuur? En wil je graag een volgende stap zetten, of leren van anderen? Houd ‘Samen Slimmer Leren’ dan in de gaten. Dit nieuwe programma van de PO-Raad stimuleert de toepassing van ICT binnen het primair onderwijs. De resultaten hiervan kun je vinden op www.slimmerlerenmetict.nl.

ICT biedt veel kansen. Bijvoorbeeld om leerlingen meer op maat te ondersteunen, resultaten beter te kunnen monitoren en om de administratie te vereenvoudigen. Het is vaak niet meer de vraag óf ICT in het onderwijs wordt ingezet, maar hóe. Om schoolbesturen en scholen hierbij te ondersteunen, zet de PO-Raad vanuit ‘Samen Slimmer Leren’ in op drie pijlers: de versterking van onderwijsinnovatie, vaardige leraren & flexibele leermiddelen en technologie & ethiek.

Programmacoördinator Anouk Folstar: ,,De afgelopen jaren zijn er al veel ontwikkelingen geweest rond de toepassing van ICT in het onderwijs. Nu is het tijd om te zorgen voor een stevige verbinding met belangrijke onderwijskundige thema’s. Het gebruik van ICT is daarbij zeker geen doel op zich, maar een middel om het onderwijs verder te ondersteunen, stimuleren en verbeteren.”

‘Samen Slimmer Leren’ loopt twee jaar en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Pijler 1: Versterking van onderwijsinnovatie

Scholen die willen innoveren met ICT, kunnen een ‘innovatievraag’ aanmelden bij het deelproject ‘Versterking van onderwijsinnovatie’. Ze krijgen dan ondersteuning van de PO-Raad bij het uitwerken van hun vraagstuk. De voortgang en resultaten komen op www.slimmerlerenmetict.nl. Zo kunnen meerdere scholen en besturen profiteren van de opbrengsten en hiermee zelf ook aan de slag gaan. De innovatievragen zijn een vervolg op de ‘versnellingsvragen’ en Janny Kappert is projectleider.

Pijler 2: Vaardige leraren & flexibele leermiddelen

Voor een optimale inzet van ICT zijn flexibele leermiddelen en deskundige leraren van groot belang. Projectleider Ilona Goessens zet een onderzoek op rond de ICT-vaardigheden van leraren en pabo-studenten in het primair onderwijs. Het doel is om te komen tot een helder beeld van de ICT-vaardigheden om zo de juiste ondersteuning in te kunnen zetten voor de verdere ontwikkeling van de sector. 

Pijler 3: Technologie & ethiek

De inzet van ICT in het onderwijs, biedt vele voordelen. Hoe fijn is het om ieder kind op het eigen niveau te laten werken? Maar technologie roept ook ethische vragen op. Zoals: weten we wat er gebeurt met de gegevens van kinderen die verzameld worden via allerlei apps en meetinstrumenten? Of: hebben we genoeg zicht op de manier waarop algoritmes van leermiddelen bepaald worden? De nieuwe Ethiek AdviesRaad houdt zich bezig met dit soort vraagstukken en is een initiatief van de PO-Raad en Kennisnet. Anouk Folstar is projectleider en is tevens coördinator van het hele programma Samen Slimmer Leren.

Vervolg op Slimmer leren met ICT

Samen Slimmer Leren is een vervolg op ‘Slimmer leren met ICT’. Dit landelijke programma liep vier jaar en stopte in december 2018. Slimmer leren met ICT was onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT, een initiatief van het ministerie van OCW en het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Op zoek naar inspiratie, kennis en goede voorbeelden?

Kijk op www.slimmerlerenmetict.nl. Daar delen vele scholen en besturen hun ervaringen op ICT-gebied. Doe er je voordeel mee! En heb je vragen over Samen Slimmer Leren of wil je graag meer weten, neem dan contact op met een van de projectleiders of mail naar Stijn Temmen.