Nieuws

Begrippenkader Opleidingsscholen: Gaan we professioneel leren of aan onderzoek (mee)doen?

Onlangs publiceerde het Steunpunt Opleidingsscholen twee katernen met als doel meer duidelijkheid te verschaffen in de spraakverwarring over onderzoek in de school en over de functie van onderzoek voor het professionele leren van schoolbesturen, schoolleiders en (aanstaande) leraren.

Begrippenkader Opleidingsscholen: Gaan we professioneel leren of aan onderzoek (mee)doen? Het eerste katern gaat in op de overeenkomsten en verschillen tussen leren en onderzoeken. In het tweede katern wordt besproken wat de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur zegt over professioneel leren in het onderwijs:

Deel 1. Overeenkomsten en verschillen tussen leren en onderzoeken
Deel 2. Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over professioneel leren in de school?

Het Steunpunt Opleidingsscholen heeft voor het primair onderwijs een serie katernen over verschillende thema’s binnen Opleiden in de School. Deze katernen hebben het doel om de beschikbare kennis samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk. Auteur van deze katernen is Sanneke Bolhuis. Sanneke is emeritus lector Leerstrategieën bij Fontys Lerarenopleidingen (Tilburg) en was onderzoeker/ docent bij onderwijs en opleidingen van het Radboudumc (Nijmegen). Ze is betrokken bij Europese onderwijsprojecten, begeleidt nog promotieonderzoek en is lid van de Stuurgroep NRO. 

Steunpunt Opleidingsscholen (van PO-Raad en VO-raad) ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Een steunpunt van, voor en door opleidingsscholen dat bijdraagt aan de professionalisering van leraren, de ontwikkeling van scholen en het versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Voor vragen en meer informatie over Steunpunt Opleidingsscholen kunt u terecht bij de projectleiders voor primair onderwijs, Jos van der Pluijm en Gea Spaans, via steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl.