Nieuws

PO-Raad duikt dieper in de cijfers rondom doorstroomtoets en organiseert masterclass toetsing

Afgelopen maand was er de nodige ophef over de doorstroomtoets. Aanvankelijk bedoeld om bij te dragen aan kansengelijkheid maar de vele signalen uit de sector toonden een ander beeld. Scholen konden de uitslagen niet plaatsen én de uitslagen bleken niet te corresponderen met de resultaten in het leerlingvolgsysteem.

Zowel het ministerie van OCW als het CvTE geven aan dat de doorstroomtoetsen onderling vergelijkbaar zijn. De PO-Raad benadrukt het belang van een goed, landelijk beeld. Om antwoord te kunnen geven op de vragen die leven is nader onderzoek nodig naar de variabelen die zorgen voor verschillen tussen de toetsen, ondanks de vergelijkbare basis van de toets. 

Themarapportage toetsing

Ook de PO-Raad duikt de komende tijd dieper in de cijfers. Wat zegt dit op landelijk niveau? Waar zitten de grootste verschillen en hoe verhoudt dit zich tot voorgaande jaren? De eerste stap is al gezet. Alle data van voorgaande jaren is verzameld en op een rijtje gezet. Binnenkort verwachten we de nieuwe data vanuit de doorstroomtoets. In onze eerstvolgende themarapportage kunnen wij antwoord geven op bovenstaande (en meer) vragen. Naar verwachting verschijnt deze medio juli. Houd onze website in de gaten.  

Masterclass toetsing: de waarde van de toets 

Tegelijkertijd zijn er vele vraagstukken rondom de waarde van toetsing in de sector. Verschillende perspectieven maken het complex om als schoolorganisatie een eenduidige visie op toetsing te ontwikkelen. Ook in relatie tot het versterken van de basisvaardigheden en de ontwikkeling van de kerndoelen in het curriculum. De PO-Raad gaat hier graag met haar leden en de sector over in gesprek.  

Daarom organiseren we op 18 september de Masterclass toetsing: de waarde van de toets. Op dit moment zijn we met verschillende betrokken partijen in gesprek over het vormgeven van deze Masterclass. Aan het programma wordt nog gewerkt. We kunnen je alvast verklappen dat René Kneyber de keynotespreker is. Kneyber is auteur en voormalig lid van de Onderwijsraad en voormalig docent wiskunde.

Meld je alvast aan!

De Masterclass toetsing vindt plaats op 18 september 2024 in Kanaal 30 in Utrecht tussen 14.30 uur en 17.00 uur.  Schoolbesturen, schoolleiders, intern begeleiders, kwaliteitsmedewerkers en leraren zijn van harte welkom. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. We streven naar een evenredige verdeling van deelnemers. 

Leerling maakt een toets

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten