Nieuws

Doe mee aan onderzoeken naar het primair onderwijs (zomer 2023)

Het hele jaar door doen verschillende organisaties onderzoek naar het onderwijs in Nederland. In dit artikel vind je een overzicht van lopende onderzoeken waar je als onderwijsprofessional aan mee kunt doen.

Monitoronderzoek intern toezicht

De VTOI-NVTK (vereniging van toezichthouders) voert een monitoronderzoek uit onder intern toezichthouders in het primair en voortgezet onderwijs. De resultaten worden gebruikt om tot een sectorbreed beeld te komen van de professionaliteit en ontwikkelpunten van intern toezichthouders. Daarnaast kunnen toezichthouders de resultaten zelf gebruiken voor reflectie en ontwikkeling. Aan bestuurders het verzoek om dit onderzoek onder de aandacht te brengen van hun intern toezichthouders. 
Bekijk meer over het onderzoek of de vragenlijst

Monitor aanvullend onderwijs

Veel leerlingen maken gebruik van bijles, huiswerkbegeleiding of toets- en examentraining. Ook scholen werken soms samen met organisaties die dit aanbieden. Om de omvang, toegankelijkheid en kosten van aanvullend onderwijs in kaart te brengen heeft SEO Economisch Onderzoek, namens het ministerie van OCW, een enquête gestuurd aan alle scholen in Nederland. De enquête kan ingevuld worden tot en met 21 juli.

Onderzoek Inspectie samenwerking regulier en speciaal onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs wil in kaart brengen wat scholen in het reguliere onderwijs doen om samen met het (voortgezet) speciaal onderwijs de inclusie van meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften te realiseren. De inspectie zoekt samenwerkingsinitiatieven, bijvoorbeeld klas-in-school, symbiose, school-in-school die een vragenlijst willen invullen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer een half uur. Met dit stelselonderzoek wil de inspectie andere scholen handvaten geven om ook inclusiever onderwijs mogelijk te maken.
Bekijk de vragenlijst

Een vrouw maakt aantekeningen op een whiteboard

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten